เพิ่มแรงม้า

กล่องพ่วง ช่วยเพิ่มแรงม้าให้กับรถยนต์เพื่อให้รถยนต์สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ

กล่องพ่วง

กล่องพ่วง คืออะไรและมีหน้าที่ในการทำงานอย่างไร

กล่องพ่วง เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กที่ติดตั้งเพิ่มเติมจากกล่อง ECU เดิมของรถยนต์ ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของเครื่องยนต์ เช่น ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง จังหวะการจุดระเบิด และการเปิด-ปิดวาล์วไอดี-ไอเสีย โดยกล่องพ่วงจะทำงานร่วมกับกล่อง ECU เดิมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องยนต์ ส่งผลให้รถมีแรงม้าและแรงบิดเพิ่มขึ้น อัตราเร่งดีขึ้น และประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงมากขึ้น กล่องพวงมีหน้าที่หลักในการปรับแต่งการทำงานของเครื่องยนต์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยกล่องพวงจะทำหน้าที่รับข้อมูลจากเซ็นเซอร์ต่างๆ เช่น เซ็นเซอร์อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น เซ็นเซอร์ความเร็วรถ เซ็นเซอร์ความดันอากาศ ฯลฯ เพื่อประมวลผลและส่งสัญญาณไปยังอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของเครื่องยนต์ เช่น หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง คอยล์จุดระเบิด วาล์วไอดี-ไอเสีย ฯลฯ

กล่องพ่วงสามารถเพิ่มแรงม้าให้รถยนต์ได้จริงหรือไม่

กล่องพ่วงสามารถเพิ่มแรงม้าให้รถยนต์ได้จริง โดยกล่องพ่วงจะทำหน้าที่ปรับแต่งการทำงานของเครื่องยนต์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการปรับแต่งค่าต่างๆ เช่น ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง จังหวะการจุดระเบิด และการเปิด-ปิดวาล์วไอดี-ไอเสีย การปรับแต่งค่าเหล่านี้จะช่วยให้เครื่องยนต์เผาไหม้เชื้อเพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้เครื่องยนต์มีแรงม้าและแรงบิดเพิ่มขึ้น อัตราเร่งดีขึ้น และประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การเพิ่มแรงม้าด้วยกล่องพ่วงนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ประเภทของเครื่องยนต์ ขนาดของเครื่องยนต์ วัตถุประสงค์การใช้งาน และงบประมาณ โดยทั่วไปแล้ว กล่องพ่วงสามารถเพิ่มแรงม้าให้กับรถยนต์ได้ประมาณ 10-30% ขึ้นอยู่กับรุ่นของกล่องพ่วงและการปรับแต่ง สำหรับรถยนต์ที่มีเครื่องยนต์เดิมอยู่แล้ว กล่องพ่วงสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องยนต์ได้ แต่ไม่สามารถทำให้เครื่องยนต์มีแรงม้าเทียบเท่ากับเครื่องยนต์ที่ได้รับการโมดิฟายด์อย่างเต็มรูปแบบได้ นอกจากนี้ การติดตั้งและปรับแต่งกล่องพ่วงรถยนต์ควรทำโดยช่างผู้ชำนาญการ เพื่อให้การติดตั้งถูกต้องและปลอดภัย

กล่องพ่วง

ข้อดีของการติดตั้งกล่องพ่วงในรถยนต์

ข้อดีของการติดตั้งกล่องพ่วงในรถยนต์ มีดังนี้

 • เพิ่มแรงม้าและแรงบิด กล่องพ่วงสามารถช่วยเพิ่มแรงม้าและแรงบิดให้กับเครื่องยนต์ได้ประมาณ 10-30% ขึ้นอยู่กับรุ่นของกล่องพ่วงและการปรับแต่ง ส่งผลให้รถมีอัตราเร่งดีขึ้น และสามารถขับขี่ได้สนุกสนานมากขึ้น
 • ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง การปรับแต่งการทำงานของเครื่องยนต์ด้วยกล่องพ่วงสามารถช่วยให้เครื่องยนต์เผาไหม้เชื้อเพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้รถประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงได้มากขึ้น
 • ปรับแต่งการทำงานของเครื่องยนต์ได้ตามความต้องการ กล่องพ่วงสามารถปรับแต่งการทำงานของเครื่องยนต์ได้หลากหลายรูปแบบ เช่น การปรับแต่งอัตราเร่ง การปรับแต่งเสียงเครื่องยนต์ การปรับแต่งการขับขี่ในโหมดต่างๆ เป็นต้น
 • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องยนต์ กล่องพ่วงสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องยนต์โดยรวม ส่งผลให้เครื่องยนต์ทำงานได้อย่างราบรื่นและทนทานมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม การติดตั้งกล่องพ่วงในรถยนต์ก็มีข้อเสียบางประการเช่นกัน เช่น อาจทำให้เครื่องยนต์เสียหายได้หากติดตั้งและปรับแต่งอย่างไม่ถูกต้อง อาจทำให้รถไม่ผ่านการตรวจสภาพจากกรมขนส่งทางบก และอาจทำให้รถเสียสิทธิ์ในการรับประกันจากผู้ผลิต

จะรู้ได้อย่างไรว่ารถยนต์ต้องการติดตั้งกล่องพ่วง

รถยนต์จำเป็นต้องติดตั้งกล่องพ่วงหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น

 • วัตถุประสงค์การใช้งาน หากต้องการเพิ่มแรงม้าและแรงบิดให้กับรถยนต์ เพื่อขับขี่ได้สนุกสนานมากขึ้น หรือใช้รถยนต์ในการแข่งขัน การติดตั้งกล่องพ่วงอาจเป็นสิ่งที่จำเป็น
 • สภาพเครื่องยนต์ หากเครื่องยนต์มีสภาพดีอยู่แล้ว การติดตั้งกล่องพ่วงอาจไม่จำเป็นมากนัก
 • งบประมาณ การติดตั้งกล่องพ่วงมีค่าใช้จ่ายตั้งแต่หลักพันบาทไปจนถึงหลักหมื่นบาท

โดยทั่วไปแล้ว รถยนต์ที่เหมาะสำหรับการติดตั้งกล่องพ่วง ได้แก่

 • รถยนต์ที่มีเครื่องยนต์เดิมอยู่แล้ว และต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องยนต์
 • รถยนต์ที่ใช้งานในชีวิตประจำวัน และต้องการเพิ่มอัตราเร่งและแรงบิด
 • รถยนต์ที่ใช้ในการขับขี่ทางไกล และต้องการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง

ก่อนตัดสินใจติดตั้งกล่องพ่วง ควรศึกษาข้อมูลและปรึกษาช่างผู้ชำนาญการอย่างรอบคอบ เพื่อให้การติดตั้งและการปรับแต่งเป็นไปอย่างถูกต้องและปลอดภัย

กล่องพ่วง

ข้อสรุปเกี่ยวกับกล่องพ่วงรถยนต์

กล่องพ่วงรถยนต์เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กที่ติดตั้งเพิ่มเติมจากกล่อง ECU เดิมของรถยนต์ ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของเครื่องยนต์ เช่น ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง จังหวะการจุดระเบิด และการเปิด-ปิดวาล์วไอดี-ไอเสีย โดยกล่องพ่วงจะทำงานร่วมกับกล่อง ECU เดิมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องยนต์ ส่งผลให้รถมีแรงม้าและแรงบิดเพิ่มขึ้น อัตราเร่งดีขึ้น และประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงมากขึ้น

ข้อดีของการติดตั้งกล่องพ่วงในรถยนต์ ได้แก่

 • เพิ่มแรงม้าและแรงบิด
 • ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง
 • ปรับแต่งการทำงานของเครื่องยนต์ได้ตามความต้องการ
 • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องยนต์

ข้อเสียของการติดตั้งกล่องพ่วงในรถยนต์ ได้แก่

 • อาจทำให้เครื่องยนต์เสียหายได้หากติดตั้งและปรับแต่งอย่างไม่ถูกต้อง
 • อาจทำให้รถไม่ผ่านการตรวจสภาพจากกรมขนส่งทางบก
 • อาจทำให้รถเสียสิทธิ์ในการรับประกันจากผู้ผลิต

FAQs คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ กล่องพ่วงรถยนต์

กล่องพ่วงรถยนต์ หรือกล่องแต่ง ECU เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กที่ติดตั้งเพิ่มเติมจากกล่อง ECU เดิมของรถยนต์ ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของเครื่องยนต์ เช่น ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง จังหวะการจุดระเบิด และการเปิด-ปิดวาล์วไอดี-ไอเสีย โดยกล่องพ่วงจะทำงานร่วมกับกล่อง ECU เดิมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องยนต์ ส่งผลให้รถมีแรงม้าและแรงบิดเพิ่มขึ้น อัตราเร่งดีขึ้น และประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงมากขึ้น

กล่องพ่วงจะทำหน้าที่รับข้อมูลจากเซ็นเซอร์ต่างๆ เช่น เซ็นเซอร์อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น เซ็นเซอร์ความเร็วรถ เซ็นเซอร์ความดันอากาศ ฯลฯ เพื่อประมวลผลและส่งสัญญาณไปยังอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของเครื่องยนต์ เช่น หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง คอยล์จุดระเบิด วาล์วไอดี-ไอเสีย ฯลฯ

กล่องพ่วงมีประโยชน์หลายประการดังนี้

 • เพิ่มแรงม้าและแรงบิด
 • อัตราเร่งดีขึ้น
 • ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงมากขึ้น
 • ปรับแต่งการทำงานของเครื่องยนต์ได้ตามความต้องการ
 • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องยนต์

การติดตั้งและปรับแต่งกล่องพ่วงควรทำโดยช่างผู้ชำนาญการ เพื่อให้การติดตั้งถูกต้องและปลอดภัย

ราคาของกล่องพ่วงรถยนต์จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับยี่ห้อ รุ่น และคุณสมบัติ โดยทั่วไปแล้วกล่องพ่วงรถยนต์จะมีราคาตั้งแต่หลักพันบาทไปจนถึงหลักหมื่นบาท

STM RACING UDON
469 ม.2 ต.บ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทร: 094-027-2572

แถว 4 แยกหนองใหญ่หนองตูมครับ ร้านอยู่ฝั่งเดียวกันกับตลาด ส.นงนุชครับ เลยตลาดมา500เมตร

 

Facebook : STM Racing Udon

💻 Website : https://stmracingudonthani.com

🆔 Line : https://lin.ee/3xcrNhO

🧡 Shopee : https://shope.ee/6fCrqz1HHR

💙 Lazada : https://s.lazada.co.th/s.QRZYb?cc