เพิ่มแรงม้า

การต่อใบขับขี่ออนไลน์ ใช้อะไรบ้าง ทำอย่างไรบ้าง

การต่อใบขับขี่ออนไลน์

การต่อใบขับขี่ออนไลน์ สามารถทำเองได้ที่บ้านไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง

การต่อใบขับขี่ออนไลน์ การต่ออายุใบขับขี่ เป็นสิ่งที่ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ต้องคำนึงถึงอยู่เสมอ เนื่องจากปัจจุบัน ใบอนุญาตขับขี่ตลอดชีพนั้น ถูกยกเลิกไปเรียบร้อยแล้ว แบบถาวร จนตอนนี้เหลือเพียง ใบขับขี่ชั่วคราว ( 2 ปี ) และแบบ ( 5 ปี ) วันนี้ STM จะมาอัปเดตใน การต่อใบขับขี่กันสักหน่อยว่า เอกสารต่อใบขับขี่ การต่อใบขับขี่ออนไลน์ ใช้อะไรบ้าง จะต้องเตรียมอะไรบ้าง ไม่ว่าจะเอกสารต่างๆ และมีค่าใช้จ่ายอย่างไร

การต่ออายุใบขับขี่ จากชนิดชั่วคราว 2 ปี เป็น 5 ปี

เอกสารที่ต้องใช้ต่อใบขับขี่

 1. ใบขับขี่ชั่วคราวอายุไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 2. บัตรประชาชนตัวจริง
 3. ใบรับรองแพทย์แสดงว่า ผู้ขอไม่ได้มีประสงค์อย่างอื่น ผู้ขอไม่มีโรคประจำดัว ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน อันอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ ซึ่งมีอายุใช้ได้ตามแพทย์ผู้รับรองกำหนด แต่ต้องใบยื่นคำขอไม่เกิน 1 เดือน

ขั้นตอนการต่อใบขับขี่จากชนิดชั่วคราว 2 ปี เป็น 5 ปี

 1. การ ต่อใบขับขี่ออนไลน์ จองคิวผ่านแอปพลิเคชั่น DLT Smart Queue

ลิงค์ การจองคิว หรือสอบถามข้อมูลต่างๆ https://www.dlt-elearning.com/

2. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ประกอบไปด้วย

2.1 ทดสอบการมองเห็นสี ที่จำเป็นในการขับรถ

2. 2 ทดสอบสายตาทางลึก

2. 3 ทดสอบสายตาทางกว้าง

2. 4 ทดสอบปฏิกิริยาเท้าในการแตะเบรก หรือการเหยียบเบรก หลังเห็นสัญญาณไปจราจร

3. ถ่ายรูปพิมพ์ใบขีบขี่

4. ชำระค่าธรมมเนียม และค่าใบขับขี่ ราคารถยนต์จะอยู่ที่ 505 บาท ราคารถจักรยานยนต์ 255 บาท

*การต่อใบขับขี่ออนไลน์ หมายเหตุ: ผู้ขับขี่สามารถต่อใบขับขี่ล่วงหน้าได้ ไม่เกิน 60 วัน หรือ 2 เดือน หากขาดต่ออายุใบขับขี่ กรณีสิ้นอายุเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี จะต้องสอบข้อเขียนใหม่ หากสิ้นอายุเกิน 3 ปี ต้องเพิ่มขั้นตอนการอบรม , ทดสอบข้อเขียน และการทดสอบการขับรถ

การต่ออายุใบขับขี่ชนิด 5 ปี เป็น 5 ปี

เอกสารที่ต้องใช้ต่อใบขับขี่

 1. ใบขับขี่เดิม หรือใบแทน
 2. บัตรประชน ฉบับจริง
 3. ใบรับรองแพย์แสดงว่า ผู้ไม่ได้มีประสงค์อย่างอื่น ผู้ขอไม่มีโรคประจำตัว ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน อันอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ ซึ้งมีอายุใช้ได้ตามแพทย์ผู้รับรองกำหนด แต่ต้องใบยื่นคำขอไม่เกิน 1 เดือน

ขั้นตอนการต่อใบขับขี่ชนิด 5 ปี เป็น 5 ปี

 1. ปี 2565 กรมขนส่งทางบก ได้พัฒนาระบบ การอบรมใบอนุญาติ ขับรถผ่านระบบ E-Learning ] ลิงค์ การจองคิว หรือสอบถามข้อมูลต่างๆ https://www.dlt-elearning.com/
 2. จองคิวผ่านแอปพลิเคชั่น DLT Smart Queue ลิงค์ การจองคิว หรือสอบถามข้อมูลต่างๆ https://www.dlt-elearning.com/
 3. ทดสอบสมรรถร่างกาย

3. 1 ทดสอบการมองเห็นสี ที่จำเป็นในการขับรถ

3. 2 ทดสอบสายตาลึก

3. 3 ทดสอบสายตาทางกว้าง

3. 4 ทดสอบปฏิกิริยาเท้าในแตะเบรก หรือการเหยียบเบรก หลังเห็นสัญญาณไฟจราจร

4. ถ่ายรูปพิมพ์ใบขับขี่

5. ชำระค่าธรรมเนียม และค่าใบขับขี่ ราคายนต์จะอยู่ที่ 505 บาท ราคารถจักรยานยนต์จะอยู่ที่ 255 บาท

*การต่อใบขับขี่ออนไลน์ หมายเหตุ : ผู้ขับขี่สามารถต่อใบขับขี่ล่วงหน้าได้ ไม่เกิน 90 วัน หรือ 3 เดือน หากขากต่ออายุใบขับขี่ กรณีสิ้นอายุเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี จะต้องสอบข้อเขียนใหม่ หากสิ้นอายุเกิน 3 ปี เพิ่มขั้นตอน การทดสอบข้อเขียน , การสอบขับรถ และใบรับรองแพทย์ ที่ขอไว้ไม่เกิน 1 เดือน

วิธีทำใบขับขี่ใหม่ 2565 (รถจักรยานยนต์ / รถยนต์)

เอกสารที่ต้องใช้ทำใบขับขี่ใหม่

 1. บัตรประชาชนตัวจริง
 2. ใบรับรองการแพทย์แสดงว่า ผู้ไม่ได้มีประสงค์อย่างอื่น ผู้ขอไม่มีโรคประจำตัว ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน อันอาจเป็นอัตรายขณะขับรถ ซึ้งมีอายุใช้ได้ตามแพทย์ผู้รับรองกำหนด แต่ต้องใบยื่นคำขอไม่เกิน 1 เดือน

ขั้นตอนการทำใบขับขี่ใหม่

 1. การต่อใบขับขี่ออนไลน์ จองคิวผ่านแอปพลิเคชั่น DLT Smart Queue ลิงค์ การจองคิว หรือสอบถามข้อมูงต่างๆ https://www.dlt-elearning.com/
 2. วันที่ 1 ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ( ตาบอดสี สายตากว้าง สายตาลึก ความไวเท้า )
 3. อบรม 5 ชั่วโมง
 4. ทดสอบข้อเขียน จองคิว สอบขับรถ
 5. วันที่ 2 ทดสอบขับรถ และทำใบอนุญาติ
 6. ชำระค่าธรรมเนียม และค่าใบขับขี่ ราคารถยต์จะอยู่ที่ 305 บาท รถจักรยานยนต์จะอยู่ที่ 205

การ สอบใบขับขี่ออนไลน์

กรมขนส่งทางบก ได้พัฒนาระบบ การอบรม ใบอนุญาติขับรถผ่านระบบ E-Learning ที่เว็บไซต์ www.dlt-elearning.com โดยไม่ต้อง เสียเวลาไปอบรมที่ขนส่ง ประชาชนทุกคนสามารถเข้าไปลงทะเบียน เพื่อเข้ารับการอบบรมออนไลน์ได้ โดยมีลำดับขั้นตอน ต่อไปนี้

 1. ลงทะเบียนต่อใบขับขี่ออนไลน์ ในเว็บไซด์ https://www.dlt-elearning.com/
 2. ดูวิดีโอ อบรม และตอบคำถาม ให้ถูกต้อง 3 ข้อ แล้วกรอกข้อมูลอีกรอบ
 3. กดตรวจสอบสถานะ

ทั้งนี้ ผู้เข้าการ อบรมใบขับขี่ออนไลน์ แล้วเสร็จสามารถบันทึก ภาพหน้าจอ เพื่อนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ สำนักงานกรมการขนส่งทางบก เพื่อรับเข้าการทำใบขับขี่ ตามวัน เวลา ที่นัดหมายต่อไป โดยสามารถ ทำใบขับขี่ออนไลน์ ที่ สำนักงานขนส่งทุกแห่งได้ เห็นไหมคะ การ ต่อใบขับขี่รถยนต์ ปัจจุบัน ง่ายนิดเดียวไม่ยาก ไม่ซับซ้อน สะดวกสบาย ง่ายแค่ปลายนิ้ว แต่สิ่งสำคัญที่ทุกคนต้องมีคือ การรู้ กฎจราจร สัญญาณไฟจราจร รู้จักป้ายจราจรต่างๆ เพื่อป้อองกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นค่ะ

สามารถปรึกษาเรื่องเครื่องยนต์❣️

📌 ได้ที่ลิงค์ด้านล่างได้เลยค่ะ

แฟนเพจ : STM Racing Udon

สั่งซื้อสินค้า SHOPEE : STM Racing Shop

สั่งซื้อสินค้า LAZADA : STM Racing Shop

สั่งซื้อทางเว็บไซต์ : STMRACINGUDONTHANI.COM