เพิ่มแรงม้า

คลัทช์ ทำหน้าที่เชื่อมต่อและตัดกำลังจากเครื่องยนต์ไปสู่ชุดเกียร์คลัทช์

คลัทช์

คลัทช์ มีหน้าที่ในการทำงานและสำคัญต่อรถยนต์อย่างไร

คลัทช์ มีหน้าที่คลัตช์ทำหน้าที่เชื่อมต่อหรือตัดกำลังจากเครื่องยนต์ไปสู่ชุดเกียร์ ซึ่งจำเป็นสำหรับการเปลี่ยนเกียร์ โดยเมื่อเหยียบแป้นคลัตช์ แผ่นคลัตช์จะแยกออกจากแผ่นกดคลัตช์และล้อช่วยแรง ทำให้กำลังจากเครื่องยนต์ถูกตัดไปยังชุดเกียร์ ส่งผลให้สามารถเปลี่ยนเกียร์ได้อย่างราบรื่น คลัตช์มีความสำคัญต่อรถยนต์อย่างมาก เพราะช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถเปลี่ยนเกียร์ได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจำเป็นสำหรับการขับขี่รถยนต์ในชีวิตประจำวัน คลัตช์จึงเป็นอุปกรณ์สำคัญในรถยนต์ที่ควรได้รับการดูแลรักษาอย่างสม่ำเสมอ หากคลัตช์ทำงานผิดปกติ จะทำให้การเปลี่ยนเกียร์ทำได้ยากหรืออาจทำให้เครื่องยนต์เสียหายได้

ขั้นตอนในการทำงานของคลัทช์มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง

ขั้นตอนในการทำงานของ คลัชรถยนต์ มีดังนี้

 1. เหยียบแป้นคลัตช์ เมื่อเหยียบแป้นคลัตช์ กระบอกสูบคลัตช์จะทำงานและดันลูกปืนกดคลัตช์ให้เคลื่อนที่ไปข้างหน้า ส่งผลให้แผ่นกดคลัตช์แยกออกจากแผ่นคลัตช์และล้อช่วยแรง

 2. ตัดกำลังจากเครื่องยนต์ เมื่อแผ่นคลัตช์แยกออกจากแผ่นกดคลัตช์และล้อช่วยแรง จะทำให้กำลังจากเครื่องยนต์ถูกตัดไปยังชุดเกียร์ ทำให้สามารถเปลี่ยนเกียร์ได้อย่างราบรื่น

 3. เปลี่ยนเกียร์ เมื่อเปลี่ยนเกียร์ จะต้องเลือกเกียร์ที่เหมาะสมกับความเร็วของรถ โดยต้องหมุนเกียร์ให้สอดคล้องกันกับเกียร์ที่ใช้งานอยู่

 4. ปล่อยแป้นคลัตช์ เมื่อปล่อยแป้นคลัตช์ แผ่นกดคลัตช์จะเคลื่อนที่กลับคืนสู่ตำแหน่งเดิม ส่งผลให้แผ่นคลัตช์แนบกับแผ่นกดคลัตช์และล้อช่วยแรงอีกครั้ง ทำให้กำลังจากเครื่องยนต์ถูกส่งไปยังชุดเกียร์

 5. เชื่อมต่อกำลังจากเครื่องยนต์ เมื่อแผ่นคลัตช์แนบกับแผ่นกดคลัตช์และล้อช่วยแรงอีกครั้ง จะทำให้กำลังจากเครื่องยนต์ถูกส่งไปยังชุดเกียร์ และรถก็จะเริ่มเคลื่อนที่ไปตามเกียร์ที่เปลี่ยน

ดังนั้น ขั้นตอนในการทำงานของคลัทช์จึงมีความสำคัญต่อการขับขี่รถยนต์อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

คลัทช์

แนะนำวิธีการในการดูแลคลัทช์ให้ใช้งานได้อย่างเต็มที่

ครัชรถยนต์ เป็นอุปกรณ์สำคัญในระบบส่งกำลังของรถยนต์ ทำหน้าที่เชื่อมต่อระหว่างเครื่องยนต์กับเกียร์ เพื่อถ่ายทอดกำลังจากเครื่องยนต์ไปยังล้อขับเคลื่อน

 • ไม่ควรเลี้ยงคลัทช์หรือแช่คลัทช์ การเลี้ยงคลัทช์หรือแช่คลัทช์หมายถึงการเหยียบคลัทช์ค้างไว้เป็นเวลานาน เช่น ขณะรถติดหรือจอดรอไฟแดง การเลี้ยงคลัทช์จะทำให้แผ่นคลัทช์ร้อนและเกิดการสึกหรอเร็วขึ้น
 • ไม่ควรเหยียบคลัทช์โดยไม่จำเป็น การเหยียบคลัทช์โดยไม่จำเป็น เช่น ขณะรถกำลังแล่นอยู่ จะทำให้แผ่นคลัทช์สึกหรอเร็วขึ้นเช่นกัน
 • ไม่ควรพักเท้าที่คลัทช์ หลายคนมักจะชอบพักเท้าไว้ที่คลัทช์ขณะขับรถ ซึ่งอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้
 • ไม่ควรทำคลัทช์ไหม้ การขับรถขึ้นเขาหรือลงเขาด้วยรอบเครื่องยนต์สูง อาจทำให้คลัทช์ไหม้ได้
 • ไม่ควรเปลี่ยนยางที่มีเส้นรอบวงใหญ่กว่าเดิมมากจนเกินไป การเปลี่ยนยางที่มีเส้นรอบวงใหญ่กว่าเดิมมากจนเกินไป อาจทำให้คลัทช์ทำงานหนักขึ้นและเกิดการสึกหรอเร็วขึ้น

ควรหมั่นตรวจสอบคลัทช์เป็นประจำ หากพบว่าคลัทช์มีอาการผิดปกติ เช่น เหยียบคลัทช์แล้วรถไม่ออก คลัทช์ลื่น หรือคลัทช์ดัง ควรรีบนำรถเข้าศูนย์บริการเพื่อตรวจเช็คและซ่อมแซมโดยเร็ว

ถ้าหากไม่ดูแลรักษาคลัทช์จะพบเจอปัญหาอะไรบ้าง

หากไม่ดูแลรักษา คลัทช์รถยนต์ อย่างสม่ำเสมอ จะพบเจอปัญหาต่าง ๆ ดังนี้

 • คลัทช์เสื่อมสภาพ สาเหตุหลักเกิดจากการใช้งานหนัก เช่น การเหยียบคลัตช์บ่อย ๆ หรือเหยียบคลัตช์ค้างไว้เป็นเวลานาน ส่งผลให้ผ้าคลัตช์สึกหรอและแผ่นกดคลัตช์เสียรูป

 • คลัทช์ลื่น สาเหตุเกิดจากผ้าคลัตช์สึกหรอจนหมด หรือแผ่นกดคลัตช์เสียรูป ส่งผลให้แผ่นคลัตช์ไม่สามารถแนบกับแผ่นกดคลัตช์และล้อช่วยแรงได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ทำให้รถกระตุกหรือเข้าเกียร์ยาก

 • คลัทช์เสียงดัง สาเหตุเกิดจากผ้าคลัตช์สึกหรอหรือแผ่นกดคลัตช์เสียรูป ส่งผลให้แผ่นคลัตช์เกิดการเสียดสีกับแผ่นกดคลัตช์และล้อช่วยแรงอย่างรุนแรง

 • คลัทช์ไหม้ สาเหตุเกิดจากความร้อนสูงจากการเสียดสีของแผ่นคลัตช์และแผ่นกดคลัตช์ ทำให้ผ้าคลัตช์ไหม้และส่งกลิ่นเหม็นไหม้

อาการเหล่านี้อาจทำให้การเปลี่ยนเกียร์ทำได้ยากหรืออาจทำให้เครื่องยนต์เสียหายได้ ดังนั้น ควรหมั่นตรวจเช็คสภาพคลัทช์อย่างสม่ำเสมอ โดยให้ช่างผู้ชำนาญเป็นผู้ตรวจเช็คและซ่อมแซมหากจำเป็น

ข้อสรุปเกี่ยวกับคลัทช์รถยนต์

การขับรถแบบผิดวิธีอาจทำให้คลัทช์สึกหรอเร็วขึ้น ส่งผลให้ต้องเปลี่ยน คลัทช์รถ บ่อยครั้งและสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย ต่อไปนี้เป็นข้อสรุปเกี่ยวกับคลัทช์รถยนต์

 • คลัทช์ทำหน้าที่เชื่อมต่อระหว่างเครื่องยนต์กับเกียร์ เพื่อถ่ายทอดกำลังจากเครื่องยนต์ไปยังล้อขับเคลื่อน
 • คลัทช์จะทำงานโดยอาศัยแรงเสียดทานระหว่างแผ่นคลัทช์กับฟลายวีล เพื่อให้เครื่องยนต์และเกียร์หมุนไปในความเร็วที่เท่ากัน
 • การขับรถแบบผิดวิธีอาจทำให้คลัทช์สึกหรอเร็วขึ้น
 • วิธีดูแลคลัทช์ให้ใช้งานได้นานๆ ได้แก่ ไม่ควรเลี้ยงคลัทช์หรือแช่คลัทช์ ไม่ควรเหยียบคลัทช์โดยไม่จำเป็น ไม่ควรพักเท้าที่คลัทช์ ไม่ควรทำคลัทช์ไหม้ และไม่ควรเปลี่ยนยางที่มีเส้นรอบวงใหญ่กว่าเดิมมากจนเกินไป
 • สัญญาณบ่งบอกว่าคลัทช์ใกล้หมดอายุการใช้งาน ได้แก่ เหยียบคลัทช์แล้วรถไม่ออก คลัทช์ลื่น คลัทช์ดัง คลัทช์สั่น และคลัทช์มีกลิ่นไหม้

หากปฏิบัติตามข้อแนะนำเหล่านี้จะช่วยให้คลัทช์มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น และสามารถขับขี่ได้อย่างปลอดภัย เปลี่ยนคลัชรถยนต์

FAQs คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ คลัทช์รถยนต์

คลัทช์รถยนต์เป็นอุปกรณ์สำคัญในระบบส่งกำลัง ทำหน้าที่เชื่อมต่อระหว่างเครื่องยนต์กับเกียร์ เพื่อถ่ายทอดกำลังจากเครื่องยนต์ไปยังล้อขับเคลื่อน คลัทช์จะทำงานโดยอาศัยแรงเสียดทานระหว่างแผ่นคลัทช์กับฟลายวีล เพื่อให้เครื่องยนต์และเกียร์หมุนไปในความเร็วที่เท่ากัน

เมื่อเหยียบคลัทช์ แผ่นคลัทช์จะแยกออกจากฟลายวีล ทำให้เครื่องยนต์และเกียร์ไม่เชื่อมต่อกัน ส่งผลให้รถหยุดนิ่งหรือเปลี่ยนเกียร์ได้

คลัทช์รถยนต์มีอายุการใช้งานเฉลี่ยอยู่ที่ 100,000-200,000 กิโลเมตร ขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งานและการดูแลรักษา หากใช้คลัทช์อย่างหนักหรือขับรถแบบผิดวิธี อาจทำให้คลัทช์สึกหรอเร็วขึ้น

วิธีดูแลคลัทช์รถยนต์ให้ใช้งานได้นานๆ ได้แก่

 • ไม่ควรเลี้ยงคลัทช์หรือแช่คลัทช์
 • ไม่ควรเหยียบคลัทช์โดยไม่จำเป็น
 • ไม่ควรพักเท้าที่คลัทช์
 • ไม่ควรทำคลัทช์ไหม้
 • ไม่ควรเปลี่ยนยางที่มีเส้นรอบวงใหญ่กว่าเดิมมากจนเกินไป

สัญญาณบ่งบอกว่าคลัทช์รถยนต์ใกล้หมดอายุการใช้งาน ได้แก่

 • เหยียบคลัทช์แล้วรถไม่ออก
 • คลัทช์ลื่น
 • คลัทช์ดัง
 • คลัทช์สั่น
 • คลัทช์มีกลิ่นไหม้

STM RACING UDON
469 ม.2 ต.บ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทร: 094-027-2572

แถว 4 แยกหนองใหญ่หนองตูมครับ ร้านอยู่ฝั่งเดียวกันกับตลาด ส.นงนุชครับ เลยตลาดมา500เมตร

 

Facebook : STM Racing Udon

💻 Website : https://stmracingudonthani.com

🆔 Line : https://lin.ee/3xcrNhO

🧡 Shopee : https://shope.ee/6fCrqz1HHR

💙 Lazada : https://s.lazada.co.th/s.QRZYb?cc