เพิ่มแรงม้า

เพิ่มแรงม้าให้กับรถยนต์ด้วย ชุดอินเตอร์

ชุดอินเตอร์

ชุดอินเตอร์ ส่งผลต่อการเพิ่มแรงม้าอย่างไร

ชุดอินเตอร์ ชุดอินเตอร์รถยนต์ ส่งผลต่อการเพิ่มแรงม้า โดยทำให้อากาศที่อัดออกมาจากเทอร์โบชาร์จเจอร์เย็นลง อากาศที่เย็นลง จะมีปริมาณมากขึ้น และ หนาแน่นขึ้น ซึ่งจะทำให้เครื่องยนต์ สามารถเผาไหม้เชื้อเพลิงได้อย่างสมบูรณ์มากขึ้น และ ส่งผลให้เกิดแรงม้าที่มากขึ้น ชุดอินเตอร์ประกอบด้วยแผ่นระบายความร้อนหลายแผ่นเรียงซ้อนกัน โดยอากาศที่อัดออกมาจากเทอร์โบชาร์จเจอร์ จะถูกส่งผ่านแผ่นระบายความร้อนเหล่านี้ อากาศที่ไหลผ่านแผ่นระบายความร้อน จะดูดซับความร้อนจากแผ่นระบายความร้อน ทำให้อากาศมีอุณหภูมิลดลง โดยปกติ อากาศที่อัดออกมาจากเทอร์โบชาร์จเจอร์ จะมีอุณหภูมิสูงกว่าอากาศปกติมาก อากาศที่ร้อนจะมีปริมาณน้อยลง และ เบาบางลง ส่งผลให้เครื่องยนต์ไม่สามารถเผาไหม้เชื้อเพลิงได้อย่างสมบูรณ์ และ ส่งผลให้เกิดแรงม้าที่น้อยลง ชุดอินเตอร์จะทำหน้าที่ระบายความร้อนของอากาศที่อัดออกมาจากเทอร์โบชาร์จเจอร์ ทำให้อากาศมีปริมาณมากขึ้น และ หนาแน่นขึ้น ซึ่งจะทำให้เครื่องยนต์สามารถเผาไหม้เชื้อเพลิงได้อย่างสมบูรณ์มากขึ้น และ ส่งผลให้เกิดแรงม้าที่มากขึ้น

ชุดอินเตอร์รถยนต์มีหน้าที่ในการทำอย่างไร

ชุดอินเตอร์รถยนต์ มีหน้าที่หลักในการระบายความร้อนของอากาศ ที่อัดออกมาจากเทอร์โบชาร์จเจอร์ ก่อนที่จะส่งเข้าห้องเผาไหม้เครื่องยนต์ อากาศที่ผ่านการระบายความร้อน จะมีปริมาณมากขึ้นและหนาแน่นขึ้น ซึ่งจะทำให้เครื่องยนต์สามารถเผาไหม้เชื้อเพลิงได้อย่างสมบูรณ์มากขึ้น และ ส่งผลให้เกิดแรงม้าที่มากขึ้น ชุดอินเตอร์ประกอบด้วยแผ่นระบายความร้อนหลายแผ่นเรียงซ้อนกัน โดยอากาศที่อัดออกมาจากเทอร์โบชาร์จเจอร์ จะถูกส่งผ่านแผ่นระบายความร้อนเหล่านี้ อากาศที่ไหลผ่านแผ่นระบายความร้อนจะดูดซับ ความร้อนจากแผ่นระบายความร้อน ทำให้อากาศมีอุณหภูมิลดลง สำหรับรถที่มีกำลังเครื่องยนต์สูง หรือ เครื่องยนต์ขนาดใหญ่ ควรเลือกใช้ชุดอินเตอร์คูลเลอร์ที่มีขนาดใหญ่ และ มีประสิทธิภาพในการระบายความร้อนสูง เพื่อให้สามารถระบายความร้อนของอากาศ ที่อัดออกมาจากเทอร์โบชาร์จเจอร์ ได้อย่างเพียงพอ

ชุดอินเตอร์

ข้อดีของการเปลี่ยนชุดอินเตอร์เพื่อเพิ่มแรงม้าให้กับเครื่องยนต์

ข้อดีของการเปลี่ยนชุดอินเตอร์เพื่อเพิ่มแรงม้า มีดังนี้

 • เพิ่มแรงม้าและแรงบิด อินเตอร์คูลเลอร์ทำหน้าที่ลดความร้อนของอากาศที่อัดจากเทอร์โบชาร์จเจอร์ก่อนเข้าสู่ห้องเผาไหม้ เมื่ออากาศเย็นลง โมเลกุลของอากาศจะมีความหนาแน่นมากขึ้น ทำให้สามารถอัดอากาศเข้าสู่ห้องเผาไหม้ได้มากขึ้น ส่งผลให้เกิดการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และเพิ่มแรงม้าและแรงบิดได้

 • ลดความร้อนของเครื่องยนต์ อากาศที่ร้อนจัดจากเทอร์โบชาร์จเจอร์อาจทำให้เครื่องยนต์ร้อนขึ้นได้ การเปลี่ยนชุดอินเตอร์ที่มีประสิทธิภาพดีกว่าจะช่วยให้ระบายความร้อนของอากาศได้ดีขึ้น ทำให้เครื่องยนต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายได้

 • เพิ่มสมรรถนะของเครื่องยนต์ การเปลี่ยนชุดอินเตอร์ที่มีประสิทธิภาพดีกว่าจะช่วยให้เครื่องยนต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้รถมีอัตราเร่งที่ดีขึ้น ตอบสนองได้ดียิ่งขึ้น และสามารถทำความเร็วได้สูงสุดมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนชุดอินเตอร์เพื่อเพิ่มแรงม้าอาจต้องพิจารณาปัจจัยอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น การปรับจูนเครื่องยนต์ให้เหมาะสมกับชุดอินเตอร์ใหม่ เพื่อไม่ให้เครื่องยนต์ทำงานหนักเกินไปและเกิดความเสียหายได้

การเลือกชุดอินเตอร์เพื่อเพิ่มแรงม้า

ข้อควรพิจารณาในการเลือกชุดอินเตอร์เพื่อเพิ่มแรงม้า

 • ขนาดและวัสดุของอินเตอร์คูลเลอร์ ขนาดของอินเตอร์คูลเลอร์ยิ่งใหญ่ ยิ่งสามารถระบายความร้อนของอากาศได้ดีขึ้น วัสดุของอินเตอร์คูลเลอร์ก็มีผลต่อประสิทธิภาพในการระบายความร้อนเช่นกัน โดยวัสดุที่นิยมใช้กัน ได้แก่ อลูมิเนียมและทองแดง

 • การออกแบบของอินเตอร์คูลเลอร์ การออกแบบของอินเตอร์คูลเลอร์ที่ดีจะช่วยกระจายความร้อนของอากาศได้อย่างทั่วถึง ทำให้ระบายความร้อนได้ดีขึ้น

 • ประสิทธิภาพของอินเตอร์คูลเลอร์ ประสิทธิภาพของอินเตอร์คูลเลอร์จะวัดจากค่าความต้านทานความร้อน (heat transfer coefficient) ยิ่งค่าความต้านทานความร้อนต่ำ ยิ่งสามารถระบายความร้อนได้ดีขึ้น

 • ราคา ชุดอินเตอร์มีราคาตั้งแต่หลักพันบาทไปจนถึงหลักหมื่นบาท ขึ้นอยู่กับขนาด วัสดุ การออกแบบ และประสิทธิภาพของอินเตอร์คูลเลอร์

ข้อสรุปเกี่ยวกับชุดอินเตอร์รถยนต์

ชุดอินเตอร์รถยนต์ เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ลดอุณหภูมิของอากาศที่ถูกอัดจากเทอร์โบชาร์จเจอร์ก่อนเข้าสู่ห้องเผาไหม้ โดยอากาศที่เย็นลงจะมีความหนาแน่นมากขึ้น ทำให้สามารถอัดอากาศเข้าสู่ห้องเผาไหม้ได้มากขึ้น ส่งผลให้เกิดการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และเพิ่มแรงม้าและแรงบิดได้

ข้อดีของการเปลี่ยนชุดอินเตอร์เพื่อเพิ่มแรงม้า มีดังนี้

 • เพิ่มแรงม้าและแรงบิด
 • ลดความร้อนของเครื่องยนต์
 • เพิ่มสมรรถนะของเครื่องยนต์

ข้อควรพิจารณาในการเลือกชุดอินเตอร์เพื่อเพิ่มแรงม้า มีดังนี้

 • ขนาดและวัสดุของอินเตอร์คูลเลอร์
 • การออกแบบของอินเตอร์คูลเลอร์
 • ประสิทธิภาพของอินเตอร์คูลเลอร์
 • ราคา

โดยสรุปแล้ว ชุดอินเตอร์รถยนต์เป็นอุปกรณ์ที่มีประโยชน์ในการเพิ่มสมรรถนะของเครื่องยนต์ อย่างไรก็ตาม ควรพิจารณาปัจจัยอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น การปรับจูนเครื่องยนต์ให้เหมาะสมกับชุดอินเตอร์ใหม่ เพื่อไม่ให้เครื่องยนต์ทำงานหนักเกินไปและเกิดความเสียหายได้

FAQs คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ ชุดอินเตอร์รถยนต์

ชุดอินเตอร์รถยนต์ เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ลดอุณหภูมิของอากาศที่ถูกอัดจากเทอร์โบชาร์จเจอร์ก่อนเข้าสู่ห้องเผาไหม้ โดยอากาศที่เย็นลงจะมีความหนาแน่นมากขึ้น ทำให้สามารถอัดอากาศเข้าสู่ห้องเผาไหม้ได้มากขึ้น ส่งผลให้เกิดการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และเพิ่มแรงม้าและแรงบิดได้

ชุดอินเตอร์รถยนต์ทำงานโดยใช้หลักการถ่ายเทความร้อน โดยอากาศที่ถูกอัดจากเทอร์โบชาร์จเจอร์จะไหลผ่านชุดอินเตอร์ที่มีท่อระบายความร้อนอยู่ภายใน ท่อระบายความร้อนนี้จะหมุนเวียนของเหลวหล่อเย็น เช่น น้ำหรือน้ำมันหล่อเย็น ทำให้อากาศที่ถูกอัดเย็นลง

ชุดอินเตอร์รถยนต์สามารถช่วยเพิ่มแรงม้าได้จริง โดยอากาศที่เย็นลงจะมีความหนาแน่นมากขึ้น ทำให้สามารถอัดอากาศเข้าสู่ห้องเผาไหม้ได้มากขึ้น ส่งผลให้เกิดการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และเพิ่มแรงม้าและแรงบิดได้

ชุดอินเตอร์รถยนต์เหมาะกับรถที่มีเทอร์โบชาร์จเจอร์ ซึ่งได้แก่ รถสปอร์ต รถแต่ง และรถกระบะ

ราคาของชุดอินเตอร์รถยนต์ขึ้นอยู่กับขนาด วัสดุ การออกแบบ และประสิทธิภาพของอินเตอร์คูลเลอร์

STM RACING UDON
469 ม.2 ต.บ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทร: 094-027-2572

แถว 4 แยกหนองใหญ่หนองตูมครับ ร้านอยู่ฝั่งเดียวกันกับตลาด ส.นงนุชครับ เลยตลาดมา500เมตร

 

Facebook : STM Racing Udon

💻 Website : https://stmracingudonthani.com

🆔 Line : https://lin.ee/3xcrNhO

🧡 Shopee : https://shope.ee/6fCrqz1HHR

💙 Lazada : https://s.lazada.co.th/s.QRZYb?cc