เพิ่มแรงม้า

ท่อไอเสีย ทำหน้าที่ระบายไอเสียออกจากเครื่องยนต์

ท่อไอเสีย

ท่อไอเสีย คืออะไรและมีหน้าที่อะไร

ท่อไอเสีย (Exhaust Pipe) เป็นส่วนหนึ่งของระบบไอเสียในยานยนต์ที่มีหน้าที่สำคัญในการนำไอเสียที่เกิดจากกระบอกเผานำออกจากห้องเผาหรือเครื่องยนต์ของรถยนต์ออกไปนอกสารเคมีก่อนที่จะปล่อยสู่อากาศโดยรวมทางท้องถนน ท่อไอเสียมักถูกผลิตจากวัสดุทนความร้อนและกำลังอัดแรงดันสูง เช่น สแตนเลส (Stainless Steel) หรือเหล็กทนต่อความร้อน (Heat-resistant steel) เพื่อรองรับอุณหภูมิสูงที่เกิดจากการเผาไหม้ในกระบอกเครื่องยนต์ นอกจากนี้ ท่อไอเสียยังมีการออกแบบให้มีระบบหัวตัดไฟ (Spark Arrestor) เพื่อป้องกันการเกิดความร้อนสูงและปริมาณไอเสียที่ออกมาจากท่อไอเสียไปสู่สิ่งแวดล้อม โดยรูปแบบของท่อไอเสียมีหลายแบบ ซึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะของรถยนต์และวัตถุประสงค์ที่ใช้งาน

ส่วนประกอบของ ท่อไอเสีย

ท่อไอเสีย

ท่อพักไอเสีย เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับระบายไอเสียออกจากเครื่องยนต์ ลดเสียงระเบิด และช่วยกรองมลพิษที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ท่อไอเสียโดยทั่วไปจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักๆ ดังนี้

 • ท่อร่วมไอเสีย (Manifold) เป็นท่อที่รวบรวมไอเสียจากแต่ละสูบของเครื่องยนต์
 • หม้อพักไอเสีย (Muffler) เป็นท่อที่ทำหน้าที่ลดเสียงของไอเสีย
 • ปลายท่อไอเสีย (Tail Pipe) เป็นท่อที่ระบายไอเสียออกจากตัวรถ

ท่อร่วมไอเสียเป็นท่อที่รวบรวมไอเสียจากแต่ละสูบของเครื่องยนต์เข้าด้วยกัน ท่อร่วมไอเสียโดยทั่วไปจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ ดังนี้

 • ท่อร่วมไอเสียแบบแยก (Split Manifold) เป็นท่อร่วมไอเสียที่แยกไอเสียจากแต่ละสูบออกจากกัน
 • ท่อร่วมไอเสียแบบรวม (Unified Manifold) เป็นท่อร่วมไอเสียที่รวมไอเสียจากแต่ละสูบเข้าด้วยกัน

ท่อร่วมไอเสียแบบแยกจะมีประสิทธิภาพในการระบายไอเสียได้ดีกว่าท่อร่วมไอเสียแบบรวม แต่ท่อร่วมไอเสียแบบรวมจะง่ายต่อการติดตั้งและบำรุงรักษามากกว่า

การทำงานของท่อไอเสีย

ท่อไอเสียเป็นส่วนสำคัญของระบบไอเสียในยานยนต์ที่มีหน้าที่นำออกไอเสียจากเครื่องยนต์และควบคุมการปล่อยมลพิษในอากาศ การทำงานของท่อไอเสียเป็นกระบวนการซับซ้อนที่มีขั้นตอนต่างๆ ดังนี้

 1. รวบรวมไอเสีย ไอเสียที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงภายในเครื่องยนต์จะถูกปล่อยออกมาจากท่อร่วมไอเสีย (Manifold) ซึ่งทำหน้าที่รวบรวมไอเสียจากแต่ละสูบของเครื่องยนต์เข้าด้วยกัน
 2. ระบายไอเสีย ไอเสียจากท่อร่วมไอเสียจะไหลผ่านหม้อพักไอเสีย (Muffler) ซึ่งทำหน้าที่ลดเสียงของไอเสีย และกรองมลพิษบางชนิดออก จากนั้นไอเสียจะถูกระบายออกมาจากปลายท่อไอเสีย (Tail Pipe)
 3. ลดเสียงของไอเสีย ไอเสียที่ไหลผ่านหม้อพักไอเสียจะเกิดการหักเหของคลื่นเสียง ทำให้เสียงไอเสียเบาลง โดยหม้อพักไอเสียจะประกอบด้วยแผ่นสะท้อนเสียงจำนวนมากที่เรียงซ้อนกัน ไอเสียจะไหลผ่านแผ่นสะท้อนเสียงเหล่านี้ ทำให้เกิดการหักเหของคลื่นเสียง ทำให้เสียงไอเสียเบาลง

นอกจากการทำงานของท่อไอเสีย 3 ขั้นตอนหลักๆ แล้ว ยังมีการทำงานอื่นๆ ของท่อไอเสียที่มีความสำคัญต่อเครื่องยนต์และสิ่งแวดล้อม ดังนี้

 • การระบายความร้อน

ท่อไอเสียจะช่วยระบายความร้อนจากเครื่องยนต์ ทำให้เครื่องยนต์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • การช่วยกรองมลพิษ

ท่อไอเสียที่มีแคตทาไลติกคอนเวอร์เตอร์ (Catalytic Converter) จะทำหน้าที่กรองมลพิษบางชนิดออกจากไอเสีย เช่น คาร์บอนมอนออกไซด์ (CO) และไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) ช่วยให้อากาศบริสุทธิ์ขึ้น

ท่อไอเสีย

ท่อไอเสียรถยนต์ มีวิธีการเลือกอย่างไรให้เหมาะกับรถของคุณ

ท่อไอเสียรถยนต์ มีหน้าที่หลักๆ คือระบายไอเสียออกจากเครื่องยนต์ ลดเสียงระเบิด และช่วยลดมลพิษที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม สำหรับไอเสียที่ออกมาจากรถยนต์นั้น คือสิ่งที่เหลือจากการเผาไหม้ภายในเครื่องยนต์ ซึ่งประกอบไปด้วย คาร์บอนไดออกไซด์ คาร์บอนมอนอกไซด์ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ไนโตรเจนไดออกไซด์ ฟอสฟอรัส และโลหะหนักต่างๆ อย่างเช่น ตะกั่ว โมลิบดีนัม เป็นต้น โดยสารทั้งหมดนี้จะออกมาในรูปแบบของก๊าซ ที่พุ่งออกมาจากกระบอกสูบรถยนต์ ผ่านทางท่อรวมไอเสียพักกลาง พักปลาย

เปลี่ยนท่อไอเสียยังไง ไม่ให้สูญเสียอัตราเร่ง!!

ต้องบอกตรงนี้ก่อนเลยว่าท่อระบายไอเสียในรถแต่ละรุ่น มีความแตกต่างกันออกไป ดังนั้นทำให้ขนาดของท่อรถมีความแตกต่างกันตามการออกแบบของรถยนต์แต่ละค่าย ถ้าหากท่านต้องการปรับเปลี่ยนท่อรถยนต์ของท่าน ควรศึกษาพื้นฐานของรถยนต์ให้ดีเสียก่อน เพราะว่าทางผู้ผลิตเขาได้คิดคำนวณไว้หมดแล้ว หากท่านต้องการเปลี่ยนไม่ควรเลือกท่อระบายไอเสียที่มีขนาดต่างจากเดิมพันไม่เกิน 0.5 นิ้ว ( หากท่านไม่ได้ปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์ )

วิธีสังเกตอาการรถยนต์ ที่มีโอกาสเกิดปัญหาจากท่อไอเสีย

 1. สังเกตจากอาการของคันเร่ง หากท่านเป็นคนที่ใช้รถอยู่เป็นประจำทุกวัน ท่านจะรู้สึกได้เลยแน่นอน เมื่อท่านเหยียบคันเร่งรถจะมีอาการสั่นผิดปกติ ให้ท่านคิดไว้เลยว่า ไส้ท่อไอเสีย รถของท่านอาจจะผิดปกติ และหากท่านได้ยินเสียงดังจากใต้ท้องรถ เมื่อทำการสตาร์ทรถท่านคิดเลยว่าท่อรถของท่านอาจมีรอยรั่วขนาดใหญ่ จนทำให้เสียงเครื่องยนต์ของท่านเข้าไปในห้องโดยสาร ท่านควรรีบนำรถเข้าไปตรวจเช็กที่ศูนย์รถยนต์ หรืออู่รถยนต์ ให้ช่างรีบเช็กสภาพให้ท่านทันที
 2. สังเกตจากเสียง ท่อรถยนต์ ทุกครั้งที่ท่านทำการสตาร์เครื่อง ให้ท่านลองสังเกตเสียงรถยนต์ของท่านว่ามีความเปลี่ยนแปลงจากเดิมมากหรือไม่ หากท่านได้ยินเสียงผิดปกติ หรือเสียงรถของท่านเปลี่ยนไป นั้นเป็นสัญญาณสำคัญที่บ่งบอกเลยว่า รถของท่านมีอาการผิดปกติอย่างแน่นอน และหากมีเสียงดังมากกว่าเดิมแสดงว่า แสดงว่าท่อระบายไอเสียรถของท่านแตกหัก ดังนั้นท่านควรรีบนำรถของท่านไปให้ช่างรีบเข้าเช็คทันที

 3. สังเกตจากการขับขี่ หากรถของท่านเคยวิ่งได้ปกติ แต่อยู่ก็มีอาการเร่งไม่ขึ้น หรือมีอาการกินน้ำมันมากกว่าปกติ ทั้งที่ท่านใช้ความเร็วและระยะเดิมพันทางเท่าเดิม ให้ท่านตั้งข้อสงสัยไว้เลยว่ารถของท่านอาจจะมีปัญหาที่ท่อระบายไอเสียรถยนต์ จึงทำให้เครื่องยนต์ของท่านทำงานหนักมากกว่าเดิม
 4. สังเกตจากกลิ่นเข้าเครื่องโดยสาร ในระหว่างที่ท่านทำการขับรถแล้วได้กลิ่นควันจากท่อระบายไอเสีย แสดงว่ามีความผิดปกติจากห้องเครื่องรถยนต์ หากท่านทำการขับต่อไป และไม่ตรวจสอบให้เรียบร้อย อาจจะทำให้ท่านเกิดอันตรายอย่างแน่นอน เพราะก๊าซคาร์บอยจะเข้าไปในห้องเครื่อง และทำให้ท่านเกิดอันตรายต่อชีวิต ดังนั้นเมื่อท่านได้กลิ่นเหมือนท่อรถเข้าในตัวรถของท่าน ท่านควรรีบตรวจเช็กสภาพรถยนต์ของท่านทันที
 5. สังเกตด้วยการมองง่ายๆ

  ปลายท่อรถยนต์ สำหรับท่านที่ใช้รถยนต์ที่จะต้องวิ่งผ่านน้ำท่วมบ่อยๆ สิ่งที่ท่านจะต้องทำก็คือการใช้แม่แรงยกรถ แล้วมองท่อรถของท่าน ด้วยตาเปล่าว่ารถหรือท่อรถของท่านเกิดความเสียหาย หรือมีอาการชำรุดหรือไม่ ท่านสามารถดูได้จากการสตาร์ทรถ แล้วให้สังเกตควันที่ออกมาจากท่อที่ไม่ได้ออกมาแค่จากปลายท่อ เมื่อท่านเห็นจะต้องทำการนำรถของท่านไปเช็กสภาพ และทำการเปลี่ยนท่อใหม่ทันที

สรุปเกี่ยวกับท่อไอเสีย

หลายท่านคงคิดว่า ปลายท่อไอเสีย ยิ่งมีขนาดใหญ่ จะช่วยทำให้รถของท่านแรง และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทางเราบอกตรงนี้เลยว่า เป็นความเชื่อที่ผิดๆ การเลือกใช้ท่อให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับรถของท่าน และควรเลือกใช้วัสดุในการ ซ่อมท่อไอเสียรถยนต์ ที่มีคุณภาพมากที่สุด เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ และความปลอดภัยของรถยนต์ของท่าน หากท่านทำถูกสูตร รับประกันเลยว่ารถของท่านแรงขึ้น และมีประสิทธิภาพอย่างแน่นอน

ท่อไอเสีย

FAQs คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ ท่อไอเสียรถยนต์

ท่อไอเสียเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับระบายไอเสียออกจากเครื่องยนต์ ลดเสียงระเบิด และช่วยกรองมลพิษที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต

 • เหล็ก เป็นวัสดุที่พบได้บ่อยที่สุดในการทำท่อไอเสีย เนื่องจากมีราคาถูกและทนทานต่อความร้อนได้ดี แต่ท่อไอเสียที่ทำจากเหล็กอาจเกิดสนิมได้หากไม่ดูแลรักษาอย่างเหมาะสม

 • สแตนเลส เป็นวัสดุที่ทนทานต่อความร้อนและสนิมได้ดี จึงมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าท่อไอเสียที่ทำจากเหล็ก แต่ท่อไอเสียที่ทำจากสแตนเลสมีราคาสูงกว่า

ท่อไอเสียไม่มีส่วนที่ต้องการการบำรุงรักษาส่วนตัว แต่ควรตรวจสอบความสมบูรณ์ของท่อเสมอๆ และทำการแก้ไขหรือเปลี่ยนท่อเมื่อมีความเสียหายหรือสภาพเสื่อมสภาพ

หากท่อไอเสียอุดตันหรือรั่ว จะทำให้ไอเสียไม่สามารถระบายออกจากเครื่องยนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เครื่องยนต์ทำงานได้ไม่ดี อืด ไม่เร่งแซง กินน้ำมันมากขึ้น

การปรับเปลี่ยนหรือปรับแต่งท่อไอเสียช่วยเพิ่มประสิทธิภาพขับเคลื่อนของรถยนต์ โดยลดความต้านทานของไอเสียและเพิ่มการไหลของแก๊สไอเสีย นี้สามารถช่วยเพิ่มแรงม้าและประสิทธิภาพในการเร่งเครื่องยนต์

STM RACING UDON
469 ม.2 ต.บ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทร: 094-027-2572

แถว 4 แยกหนองใหญ่หนองตูมครับ ร้านอยู่ฝั่งเดียวกันกับตลาด ส.นงนุชครับ เลยตลาดมา500เมตร

 

Facebook : STM Racing Udon

💻 Website : https://stmracingudonthani.com

🆔 Line : https://lin.ee/3xcrNhO

🧡 Shopee : https://shope.ee/6fCrqz1HHR

💙 Lazada : https://s.lazada.co.th/s.QRZYb?cc