เพิ่มแรงม้า

น้ำมันเครื่องรถยนต์ สารหล่อลื่นที่ทำหน้าที่ลดการเสียดสีระหว่างชิ้นส่วนเครื่องยนต์ ทำให้เครื่องยนต์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

น้ำมันเครื่องรถยนต์

น้ำมันเครื่องรถยนต์ คืออะไรและมีหน้าที่อะไร

น้ำมันเครื่องรถยนต์ สารหล่อลื่นที่ทำหน้าที่คล้ายฟิล์มเคลือบชิ้นส่วนโลหะในเครื่องยนต์ มีคุณสมบัติช่วยลดการเสียดสีและเสียดทาน ขณะที่มีการเคลื่อนไหวของเครื่องยนต์ น้ำมันเครื่องมีความสำคัญต่อเครื่องยนต์เป็นอย่างมาก เพราะทุก ๆ ชิ้นส่วนของระบบเครื่องยนต์เมื่อมีการทำงาน แต่ละชิ้นส่วนจะทำการเสียดสีกันอยู่ตลอดเวลา ทำให้เกิดความร้อน น้ำมันเครื่องจะเคลือบชิ้นส่วนโลหะในเครื่องยนต์เป็นฟิล์มบาง ๆ ช่วยป้องกันการเสียดสีโดยตรงระหว่างชิ้นส่วนโลหะ ทำให้เครื่องยนต์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดการสึกหรอของชิ้นส่วนเครื่องยนต์  ข้อควรระวังในการใช้น้ำมันเครื่องรถยนต์ ควรเปลี่ยน ถ่ายน้ำมันเครื่อง ตามระยะทางและระยะเวลาที่กำหนด ไม่ควรเติมน้ำมันเครื่องเกินระดับที่กำหนด ควรเลือกใช้น้ำมันเครื่องที่ถูกต้องตามประเภทของเครื่องยนต์ ควรเก็บรักษาน้ำมันเครื่องให้พ้นจากแสงแดดและความร้อน

ประเภทของน้ำมันเครื่องรถยนต์ น้ำมันเครื่องรถยนต์มีกี่ประเภทและอะไรบ้าง

น้ำมันเครื่องรถยนต์สามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ ตามลักษณะของการผลิตและคุณสมบัติการใช้งาน ดังนี้

 • น้ำมันเครื่องแร่ (Mineral oil) ผลิตจากปิโตรเลียม มีคุณสมบัติให้การหล่อลื่นที่ดีในระดับหนึ่ง เหมาะสำหรับเครื่องยนต์ทั่วไป
 • น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์ (Semi-synthetic oil) ผลิตจากน้ำมันแร่ผสมกับน้ำมันสังเคราะห์ มีคุณสมบัติให้การหล่อลื่นที่ดีกว่าน้ำมันเครื่องแร่ เหมาะสำหรับเครื่องยนต์ทั่วไปและเครื่องยนต์ใช้งานหนัก
 • น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ (Synthetic oil) ผลิตจากสารเคมีสังเคราะห์ มีคุณสมบัติให้การหล่อลื่นที่ดีเยี่ยม ทนความร้อนและแรงเสียดทานสูง เหมาะสำหรับเครื่องยนต์ที่ใช้งานหนักหรือเครื่องยนต์รุ่นใหม่

การเลือกใช้น้ำมันเครื่องรถยนต์ที่เหมาะสมสำหรับรถยนต์ของคุณเป็นสิ่งสำคัญ เราแนะนำให้ตรวจสอบคู่มือรถยนต์ของคุณหรือปรึกษากับช่างรถยนต์มืออาชีพเพื่อรับคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทและเกรดของน้ำมันเครื่องที่เหมาะกับการใช้งานของรถยนต์ของคุณ

น้ำมันเครื่องรถยนต์

การเลือกน้ำมันเครื่องรถยนต์ ควรเลือกอย่างไรให้เหมาะสมกับรถของเรา

การเลือกน้ำมันเครื่องรถยนต์ที่เหมาะสมนั้น ควรพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้

 • ประเภทของเครื่องยนต์ รถยนต์แต่ละรุ่นจะมีเครื่องยนต์ที่แตกต่างกันไป มีทั้งเครื่องยนต์เบนซินและเครื่องยนต์ดีเซล น้ำมันเครื่องสำหรับเครื่องยนต์เบนซินและเครื่องยนต์ดีเซลจะมีข้อกำหนดที่แตกต่างกัน ดังนั้น ควรเลือกน้ำมันเครื่องให้ตรงกับประเภทของเครื่องยนต์

 • สภาพการใช้งานของรถยนต์ หากรถยนต์ใช้งานหนัก เช่น รถบรรทุก รถโดยสารประจำทาง รถแท็กซี่ เป็นต้น ควรเลือกน้ำมันเครื่องที่มีเกรดความหนืดสูง เพื่อให้สามารถหล่อลื่นเครื่องยนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและป้องกันการสึกหรอของเครื่องยนต์

 • สภาพอากาศ น้ำมันเครื่องจะมีเกรดความหนืดที่แตกต่างกัน เกรดความหนืดยิ่งสูง น้ำมันเครื่องจะยิ่งมีความหนืดมาก เหมาะกับการใช้งานในสภาพอากาศหนาวเย็น ส่วนเกรดความหนืดยิ่งต่ำ น้ำมันเครื่องจะยิ่งมีความหนืดน้อย เหมาะกับการใช้งานในสภาพอากาศร้อน

 • คำแนะนำของผู้ผลิตรถยนต์ ผู้ผลิตรถยนต์จะกำหนดให้ใช้น้ำมันเครื่องที่มีเกรดความหนืดและคุณสมบัติที่เหมาะสมกับเครื่องยนต์ของรถยนต์นั้น ๆ ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตรถยนต์เพื่อรักษาประสิทธิภาพของเครื่องยนต์

วิธีเลือกน้ำมันเครื่องรถยนต์ให้เหมาะสมกับรถของเรา

 1. ตรวจสอบประเภทเครื่องยนต์ของรถยนต์ ว่าเป็นเครื่องยนต์เบนซินหรือเครื่องยนต์ดีเซล
 2. ตรวจสอบสภาพการใช้งานของรถยนต์ หากใช้งานหนัก ควรเลือกน้ำมันเครื่องที่มีเกรดความหนืดสูง
 3. ตรวจสอบสภาพอากาศ หากใช้งานในสภาพอากาศหนาวเย็น ควรเลือกน้ำมันเครื่องที่มีเกรดความหนืดสูง ส่วนหากใช้งานในสภาพอากาศร้อน ควรเลือกน้ำมันเครื่องที่มีเกรดความหนืดต่ำ
 4. ตรวจสอบคำแนะนำของผู้ผลิตรถยนต์

ตัวอย่างการเลือกน้ำมันเครื่องรถยนต์

 • รถเก๋งเครื่องยนต์เบนซินใช้งานทั่วไป เลือกน้ำมันเครื่องเกรดความหนืด 10W-30 หรือ 15W-40
 • รถกระบะเครื่องยนต์ดีเซลใช้งานทั่วไป เลือกน้ำมันเครื่องเกรดความหนืด 15W-40 หรือ 20W-50
 • รถบรรทุกเครื่องยนต์ดีเซลใช้งานหนัก เลือกน้ำมันเครื่องเกรดความหนืด 20W-50 หรือ 25W-60

ทั้งนี้ ข้อมูลข้างต้นเป็นเพียงแนวทางในการเลือกน้ำมันเครื่องรถยนต์ที่เหมาะสมเท่านั้น ควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคู่มือรถยนต์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องยนต์

ข้อควรระวังในการใช้น้ำมันเครื่องรถยนต์ มีอะไรที่ควรระวังบ้าง

การใช้น้ำมันเครื่องรถยนต์อย่างถูกต้องและระมัดระวังต่อน้ำการใช้มันเครื่องรถยนต์มีความสำคัญ เพื่อป้องกันความเสียหายต่อระบบเครื่องยนต์และรักษาประสิทธิภาพการทำงานของรถยนต์ของคุณ ข้อควรระวังในการใช้น้ำมันเครื่องรถยนต์ มีดังนี้

 • เลือกน้ำมันเครื่องให้เหมาะสมกับประเภทและสภาพการใช้งานของรถยนต์ การใช้น้ำมันเครื่องที่ไม่เหมาะสมอาจส่งผลเสียต่อเครื่องยนต์ได้ เช่น เครื่องยนต์สึกหรอเร็ว เครื่องยนต์ร้อนจัด เครื่องยนต์สตาร์ทติดยาก เป็นต้น

 • เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามระยะเวลาที่กำหนด การ เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง จะช่วยให้เครื่องยนต์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ โดยปกติแล้วควรเปลี่ยน ถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ ทุก ๆ 5,000-10,000 กิโลเมตร หรือทุก ๆ 6 เดือน ขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งานของรถยนต์

 • ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องเป็นประจำ ควรตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องเป็นประจำอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง โดยสังเกตจากก้านวัดน้ำมันเครื่อง หากระดับน้ำมันเครื่องต่ำ ควรเติมน้ำมันเครื่องให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

สัญญาณเตือนที่บ่งบอกว่าควรเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง

 • เครื่องยนต์มีเสียงดัง
 • เครื่องยนต์ร้อนจัด
 • อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น
 • น้ำมันเครื่องมีสีเข้มและสกปรก
 • พบรอยรั่วของน้ำมันเครื่อง

หากพบสัญญาณเตือนเหล่านี้ ควรนำรถยนต์เข้ารับการ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง โดยเร็ว เพื่อป้องกันการเสียหายของเครื่องยนต์

น้ำมันเครื่องรถยนต์

สรุปเกี่ยวกับ น้ำมันเครื่อง

น้ำมันเครื่องรถยนต์เป็นสารหล่อลื่นที่ทำหน้าที่คล้ายฟิล์มเคลือบชิ้นส่วนโลหะในเครื่องยนต์ มีคุณสมบัติช่วยลดการเสียดสีและเสียดทาน ขณะที่มีการเคลื่อนไหวของเครื่องยนต์ น้ำมันเครื่องมีความสำคัญต่อเครื่องยนต์เป็นอย่างมาก เพราะทุก ๆ ชิ้นส่วนของระบบเครื่องยนต์เมื่อมีการทำงาน แต่ละชิ้นส่วนจะทำการเสียดสีกันอยู่ตลอดเวลา ทำให้เกิดความร้อน การเปลี่ยนถ่าย น้ํามันเครื่อง รถยนต์ควรทำตามระยะเวลาที่กำหนดโดยผู้ผลิตรถยนต์ โดยปกติแล้วควร เปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถยนต์ ทุก ๆ 5,000-10,000 กิโลเมตร หรือทุก ๆ 6 เดือน ขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งานของรถยนต์ การดูแลและรักษาน้ำมันเครื่องรถยนต์อย่างถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้รถยนต์ของคุณทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

FAQs คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ น้ำมันเครื่อง

น้ำมันเครื่องรถยนต์เป็นสารหล่อลื่นที่ใช้ในระบบเครื่องยนต์เพื่อลื่นส่วนต่างๆ และรักษาประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องยนต์ น้ำมันช่วยลดการสัมผัสและการสึกหรอในระบบเครื่องยนต์ และช่วยป้องกันความเสียหาย

น้ำมันเครื่องรถยนต์มีอายุการใช้งานและจะกลายเป็นสกปรกและที่สะสมในเครื่องยนต์ตลอดเวลา การเปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถยนต์เป็นสิ่งสำคัญเพื่อรักษาประสิทธิภาพของเครื่องยนต์และป้องกันความเสียหายในระยะยาว

การใช้น้ำมันเครื่องรถยนต์เกินระดับที่ถูกต้องอาจทำให้เครื่องยนต์ทำงานร้อนมากขึ้น และเสี่ยงทำให้ระบบกำเนิดฝุ่นคราบหรืออื่นๆ เสียหาย ที่สำคัญคืออย่าเติมน้ำมันเครื่องรถยนต์เกินเสมอระดับมาตรฐาน

การเลือกน้ำมันเครื่องรถยนต์ที่เหมาะสมช่วยให้รถยนต์ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกันความเสียหายและเสริมคุณสมบัติอื่นๆ เช่น การป้องกันการกัดกร่อนและลดเสียงเสียดทาน

ฟิลเตอร์น้ำมันเครื่องรถยนต์ควรเปลี่ยนตามระยะเวลาหรือระยะการขับรถที่แนะนำ และควรเปลี่ยนฟิลเตอร์เมื่อคุณเปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถยนต์

STM RACING UDON
469 ม.2 ต.บ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทร: 094-027-2572

แถว 4 แยกหนองใหญ่หนองตูมครับ ร้านอยู่ฝั่งเดียวกันกับตลาด ส.นงนุชครับ เลยตลาดมา500เมตร

 

Facebook : STM Racing Udon

💻 Website : https://stmracingudonthani.com

🆔 Line : https://lin.ee/3xcrNhO

🧡 Shopee : https://shope.ee/6fCrqz1HHR

💙 Lazada : https://s.lazada.co.th/s.QRZYb?cc