เพิ่มแรงม้า

ฝาสูบ เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ช่วยเพิ่มแรงม้าให้กับเครื่องยนต์

ฝาสูบ

ฝาสูบ มีหน้าที่ในการทำงานอย่างไรและมีความสำคัญต่อเครื่องยนต์อย่างไร

ฝาสูบ ฝาสูบเป็นชิ้นส่วนที่สำคัญ ของเครื่องยนต์ มีหน้าที่ปิดส่วนบนของกระบอกสูบ และ เป็นตัวควบคุมการไหลของอากาศ และ เชื้อเพลิงเข้าสู่เครื่องยนต์และไอเสียออกจากเครื่องยนต์ ฝาสูบที่ดี จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเผาไหม้เชื้อเพลิง ซึ่งจะส่งผลให้เครื่องยนต์มีแรงม้าเพิ่มขึ้น

หน้าที่หลักของฝาสูบ ได้แก่

 • ปิดส่วนบนของกระบอกสูบ ฝาสูบทำหน้าที่ ปิดส่วนบนของกระบอกสูบ เพื่อป้องกันไม่ให้อากาศ และ เชื้อเพลิงไหลออกในระหว่างกระบวนการเผาไหม้ นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันไม่ให้ไอเสียไหลย้อนกลับเข้าไปในกระบอกสูบ
 • ควบคุมการไหลของอากาศและเชื้อเพลิง ฝาสูบมีช่องไอดี และ ท่อร่วมไอดีซึ่งทำหน้าที่นำอากาศและเชื้อเพลิงเข้าสู่เครื่องยนต์ ฝาสูบยังมีวาล์วไอดีและวาล์วไอเสียซึ่งทำหน้าที่ควบคุมการไหลของอากาศและเชื้อเพลิงเข้าและออกจากห้องเผาไหม้
 • ระบายความร้อนและหล่อลื่น ฝาสูบมัก ทำจากวัสดุที่ทนความร้อน และ ทนต่อการกัดกร่อน ฝาสูบยังช่วยระบายความร้อนออกจากเครื่องยนต์ผ่านช่องระบายความร้อนและท่อระบายความร้อน

ฝาสูบมีความสำคัญต่อเครื่องยนต์ เป็นอย่างมาก เนื่องจากฝาสูบ มีหน้าที่ควบคุมกระบวนการเผาไหม้ ซึ่งเป็นกระบวนการ ที่ทำให้เกิดพลังงาน ขับเคลื่อนของเครื่องยนต์ ฝาสูบที่ชำรุด หรือ เสียหายอาจทำให้เครื่องยนต์ ทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ หรือ อาจทำให้เครื่องยนต์เสียหายได้

ฝาสูบมีปัจจัยอย่างไรในการเพิ่มแรงม้าให้กับเครื่องยนต์

ปัจจัยที่ฝาสูบส่งผลต่อการเพิ่มแรงม้าให้กับเครื่องยนต์ ได้แก่

 • ปริมาตรการอัด ปริมาตรการอัดคืออัตราส่วนระหว่างปริมาตรของห้องเผาไหม้เมื่อลูกสูบอยู่ต่ำสุดกับปริมาตรของห้องเผาไหม้เมื่อลูกสูบอยู่สูงสุด การเพิ่มปริมาตรการอัดจะทำให้อากาศและเชื้อเพลิงอัดแน่นมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการเผาไหม้ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและทำให้เกิดแรงม้าเพิ่มขึ้น
 • การไหลของอากาศ การไหลของอากาศที่ไหลเข้าสู่เครื่องยนต์เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับการเผาไหม้เชื้อเพลิงที่มีประสิทธิภาพ การเพิ่มการไหลของอากาศให้กับเครื่องยนต์สามารถทำได้โดยการขยายขนาดของช่องไอดีและท่อร่วมไอดี หรือการติดตั้งเทอร์โบชาร์จหรือซูเปอร์ชาร์จ
 • ประสิทธิภาพในการเผาไหม้ ฝาสูบที่ดีจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเผาไหม้เชื้อเพลิงได้หลายวิธี เช่น การออกแบบช่องไอดีและท่อร่วมไอดีให้เหมาะสม การออกแบบหัวฉีดให้มีประสิทธิภาพ และการออกแบบห้องเผาไหม้ให้เหมาะสม

การอัพเกรดฝาสูบเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการเพิ่มแรงม้าให้กับเครื่องยนต์ อย่างไรก็ตาม การอัพเกรดฝาสูบควรทำโดยช่างผู้ชำนาญ เพื่อให้มั่นใจว่าฝาสูบจะติดตั้งอย่างถูกต้องและปลอดภัย

การดูแลรักษาฝาสูบมีขั้นตอนหรือวิธีอย่างไรบ้าง

การดูแลรักษาฝาสูบ อย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้ฝาสูบทำงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ ยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ ขั้นตอน หรือ วิธีการดูแลรักษาฝาสูบมีดังนี้

 • ตรวจสอบฝาสูบเป็นประจำ ตรวจสอบฝาสูบเป็นประจำเพื่อหารอยรั่วหรือความเสียหายอื่นๆ หากพบรอยรั่วหรือความเสียหายควรซ่อมแซมโดยช่างผู้ชำนาญ
 • เปลี่ยนปะเก็นฝาสูบตามระยะที่กำหนด ปะเก็นฝาสูบเป็นชิ้นส่วนสำคัญที่ช่วยป้องกันไม่ให้น้ำหล่อเย็นและน้ำมันเครื่องรั่วซึมออกจากเครื่องยนต์ ปะเก็นฝาสูบควรเปลี่ยนตามระยะที่กำหนดโดยผู้ผลิตรถยนต์
 • บำรุงรักษาระบบหล่อเย็น ระบบหล่อเย็นช่วยระบายความร้อนออกจากเครื่องยนต์ การดูแลรักษาระบบหล่อเย็นอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้ฝาสูบทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและยืดอายุการใช้งาน
 • ใช้น้ำมันเครื่องคุณภาพดี น้ำมันเครื่องช่วยหล่อลื่นชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องยนต์ รวมถึงฝาสูบ การใช้น้ำมันเครื่องคุณภาพดีจะช่วยให้ฝาสูบทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและยืดอายุการใช้งาน

นอกจากนี้ ควรหลีกเลี่ยงการขับขี่ด้วยความเร็วสูงหรือเร่งเครื่องยนต์อย่างรุนแรงเป็นประจำ เพราะอาจทำให้ฝาสูบเสียหายได้

มีปัจจัยอะไรบ้างที่จะส่งผลเสียต่อฝาสูบรถยนต์

ปัจจัยที่ส่งผลเสียต่อฝาสูบรถยนต์ ได้แก่

 • ความร้อน ฝาสูบได้รับความร้อนสูง จากกระบวนการเผาไหม้เชื้อเพลิง ความร้อนสูงอาจทำให้ฝาสูบเสียหายได้
 • แรงดัน ฝาสูบต้องรับแรงดันจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง แรงดันสูงอาจทำให้ฝาสูบเสียหายได้
 • ความเย็น ฝาสูบต้องระบายความร้อน ออกจากเครื่องยนต์ หากระบบหล่อเย็นทำงานไม่ถูกต้อง อาจทำให้ฝาสูบร้อนเกินไปและเสียหายได้
 • การสึกหรอ ฝาสูบต้องสัมผัสกับชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องยนต์ การสึกหรออาจทำให้ฝาสูบเสียหายได้
 • การกัดกร่อน ฝาสูบต้องสัมผัสกับสารเคมีต่างๆ เช่น น้ำหล่อเย็นและน้ำมันเครื่อง การกัดกร่อนอาจทำให้ฝาสูบเสียหายได้
ฝาสูบ

ข้อสรุปเกี่ยวกับการฝาสูบรถยนต์

ฝาสูบเป็นชิ้นส่วนที่สำคัญของเครื่องยนต์มีหน้าที่ปิดส่วนบนของกระบอกสูบและเป็นตัวควบคุมการไหลของอากาศและเชื้อเพลิงเข้าสู่เครื่องยนต์และไอเสียออกจากเครื่องยนต์ ฝาสูบที่ดีจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเผาไหม้เชื้อเพลิง ซึ่งจะส่งผลให้เครื่องยนต์มีแรงม้าเพิ่มขึ้น

ปัจจัยที่ส่งผลเสียต่อฝาสูบรถยนต์ ได้แก่ ความร้อน แรงดัน ความเย็น การสึกหรอ และการกัดกร่อน

การบำรุงรักษาฝาสูบอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้ฝาสูบทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ ขั้นตอนหรือวิธีการดูแลรักษาฝาสูบมีดังนี้

 • ตรวจสอบฝาสูบเป็นประจำ
 • เปลี่ยนปะเก็นฝาสูบตามระยะที่กำหนด
 • บำรุงรักษาระบบหล่อเย็น
 • ใช้น้ำมันเครื่องคุณภาพดี

นอกจากนี้ ควรหลีกเลี่ยงการขับขี่ด้วยความเร็วสูงหรือเร่งเครื่องยนต์อย่างรุนแรงเป็นประจำ

FAQs คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ ฝาสูบรถยนต์

ฝาสูบรถยนต์เป็นชิ้นส่วนที่สำคัญของเครื่องยนต์มีหน้าที่ปิดส่วนบนของกระบอกสูบและเป็นตัวควบคุมการไหลของอากาศและเชื้อเพลิงเข้าสู่เครื่องยนต์และไอเสียออกจากเครื่องยนต์ ฝาสูบที่ดีจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเผาไหม้เชื้อเพลิง ซึ่งจะส่งผลให้เครื่องยนต์มีแรงม้าเพิ่มขึ้น

ฝาสูบรถยนต์มักทำจากเหล็กหล่อหรืออะลูมิเนียม เหล็กหล่อมีความทนทานกว่าอะลูมิเนียม แต่อะลูมิเนียมมีน้ำหนักเบากว่า

ฝาสูบรถยนต์ทำหน้าที่สำคัญสองประการ

 • ปิดส่วนบนของกระบอกสูบ ฝาสูบทำหน้าที่ปิดส่วนบนของกระบอกสูบเพื่อป้องกันไม่ให้อากาศและเชื้อเพลิงไหลออกในระหว่างกระบวนการเผาไหม้ นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันไม่ให้ไอเสียไหลย้อนกลับเข้าไปในกระบอกสูบ
 • ควบคุมการไหลของอากาศและเชื้อเพลิง ฝาสูบมีช่องไอดีและท่อร่วมไอดีซึ่งทำหน้าที่นำอากาศและเชื้อเพลิงเข้าสู่เครื่องยนต์ ฝาสูบยังมีวาล์วไอดีและวาล์วไอเสียซึ่งทำหน้าที่ควบคุมการไหลของอากาศและเชื้อเพลิงเข้าและออกจากห้องเผาไหม้

ฝาสูบรถยนต์มีสองประเภทหลักๆ ได้แก่

 • ฝาสูบแบบเดี่ยว ฝาสูบแบบเดี่ยวมีช่องไอดีและวาล์วไอเสียเพียงชุดเดียวสำหรับแต่ละกระบอกสูบ
 • ฝาสูบแบบคู่ ฝาสูบแบบคู่มีช่องไอดีและวาล์วไอเสียสองชุดสำหรับแต่ละกระบอกสูบ

ฝาสูบรถยนต์มีอายุการใช้งานยาวนาน แต่อาจเสียหายได้หากได้รับความร้อนสูงเกินไป แรงดันสูง การสึกหรอ การกัดกร่อน หรือความเสียหายอื่นๆ การบำรุงรักษาฝาสูบอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้ยืดอายุการใช้งานของฝาสูบได้

STM RACING UDON
469 ม.2 ต.บ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทร: 094-027-2572

แถว 4 แยกหนองใหญ่หนองตูมครับ ร้านอยู่ฝั่งเดียวกันกับตลาด ส.นงนุชครับ เลยตลาดมา500เมตร

 

Facebook : STM Racing Udon

💻 Website : https://stmracingudonthani.com

🆔 Line : https://lin.ee/3xcrNhO

🧡 Shopee : https://shope.ee/6fCrqz1HHR

💙 Lazada : https://s.lazada.co.th/s.QRZYb?cc