เพิ่มแรงม้า

หม้อน้ำ มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อระบบระบายความร้อนของเครื่องยนต์

หม้อน้ำ

หม้อน้ำ มีความสำคัญต่อเครื่องยนต์และมีหน้าที่ในการทำงานอย่างไร

หม้อน้ำ มีความสำคัญต่อเครื่องยนต์อย่างมาก มีหน้าที่ระบายความร้อนส่วนเกินจากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ โดยน้ำยาหล่อเย็นจะไหลเวียนผ่านท่อในหม้อน้ำ ความร้อนจากน้ำยาหล่อเย็นจะถ่ายเทไปยังรังผึ้งหม้อน้ำที่มีพัดลมหม้อน้ำช่วยระบายความร้อนออกสู่ภายนอก น้ำยาหล่อเย็นที่เย็นลงแล้วจะไหลกลับเข้าสู่เครื่องยนต์เพื่อรับความร้อนใหม่อีกครั้ง เป็นส่วนสำคัญของเครื่องยนต์ในยานยนต์ หรืออุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่ใช้เครื่องยนต์เนื่องจากมีหน้าที่สำคัญในการควบคุมอุณหภูมิของเครื่องยนต์ เพื่อให้งานได้รับการทำงานอย่างเหมาะสม และป้องกันการทำลายของเครื่องยนต์จากความร้อนเกินไป หม้อน้ำรถยนต์มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อระบบระบายความร้อนของเครื่องยนต์ หากหม้อน้ำเกิดปัญหา เช่น รั่ว แตก หรืออุดตัน จะทำให้เครื่องยนต์เกิดความร้อนสูงเกินไป จนอาจทำให้เครื่องยนต์เสียหายได้

หม้อน้ำรถยนต์ มีกี่ประเภทและแต่ละประเภทมีความแตกต่างกันอย่างไร

หม้อน้ำรถยนต์สามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ตามวัสดุที่ใช้ทำ ดังนี้

 • หม้อน้ำทองแดง: เป็นหม้อน้ำแบบดั้งเดิม ทนทานต่อความร้อนสูง แต่มีราคาแพง หม้อน้ำทองแดงเป็นหม้อน้ำแบบดั้งเดิม ผลิตจากทองแดงแท้ ทนทานต่อความร้อนสูง และมีอายุการใช้งานยาวนาน แต่มีราคาแพงกว่าหม้อน้ำประเภทอื่นๆ
 • หม้อน้ำอลูมิเนียม: เป็นหม้อน้ำที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน มีน้ำหนักเบากว่าหม้อน้ำทองแดง และราคาไม่แพง หม้อน้ำอลูมิเนียมเป็นหม้อน้ำที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน ผลิตจากอลูมิเนียมอัลลอยด์ น้ำหนักเบากว่าหม้อน้ำทองแดง และราคาไม่แพง ทนทานต่อความร้อนสูง แต่อายุการใช้งานสั้นกว่าหม้อน้ำทองแดง
 • หม้อน้ำสแตนเลส: เป็นหม้อน้ำที่ทนทานต่อสารเคมี และมีอายุการใช้งานยาวนาน หม้อน้ำสแตนเลสผลิตจากสแตนเลส ทนทานต่อสารเคมี และมีอายุการใช้งานยาวนาน แต่มีราคาแพงที่สุด

นอกจากนี้ หม้อน้ำรถยนต์ยังสามารถแบ่งออกเป็นประเภทย่อยๆ ตามลักษณะของหม้อน้ำ ดังนี้

 • หม้อน้ำแบบฝาพลาสติก เป็นหม้อน้ำที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน ฝาหม้อน้ำทำจากพลาสติก ราคาถูกกว่าหม้อน้ำแบบฝาทองแดง
 • หม้อน้ำแบบฝาทองแดง เป็นหม้อน้ำแบบดั้งเดิม ฝาหม้อน้ำทำจากทองแดง ทนทานกว่าหม้อน้ำแบบฝาพลาสติก แต่มีราคาแพงกว่า

หม้อน้ำรถยนต์แต่ละประเภทมีความแตกต่างกันตามวัสดุที่ใช้ทำและลักษณะของหม้อน้ำ การเลือกหม้อน้ำรถยนต์ควรพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ราคา น้ำหนัก ความทนทาน และอายุการใช้งาน เป็นต้น

วิธีการดูแลรักษาหม้อน้ำมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง

หม้อน้ำรถยนต์เป็นอุปกรณ์สำคัญในระบบระบายความร้อนของเครื่องยนต์ หากหม้อน้ำเกิดปัญหา เช่น รั่ว แตก หรืออุดตัน จะทำให้เครื่องยนต์เกิดความร้อนสูงเกินไป จนอาจทำให้เครื่องยนต์เสียหายได้ ดังนั้นจึงควรหมั่นดูแลรักษาหม้อน้ำให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ

วิธีการดูแลรักษาหม้อน้ำมีขั้นตอนดังนี้

 1. ตรวจสอบระดับน้ำยาหล่อเย็นเป็นประจำ ควรตรวจเช็คระดับน้ำยาหล่อเย็นเป็นประจำ โดยดูที่หม้อพักน้ำหล่อเย็น หากระดับน้ำยาหล่อเย็นต่ำควรเติมให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ไม่ควรปล่อยให้ระดับน้ำยาหล่อเย็นต่ำเกินไป เพราะอาจทำให้เครื่องยนต์เกิดการเสียหายได้
 1. เปลี่ยนถ่ายน้ำยาหล่อเย็นทุกๆ 2 ปี หรือ 40,000 กิโลเมตร น้ำยาหล่อเย็นจะเสื่อมสภาพตามการใช้งาน จึงควรเปลี่ยนถ่ายน้ำยาหล่อเย็นทุกๆ 2 ปี หรือ 40,000 กิโลเมตร เพื่อประสิทธิภาพในการระบายความร้อนที่ดียิ่งขึ้น
 1. ตรวจสอบสภาพหม้อน้ำเป็นประจำ ควรตรวจสอบสภาพหม้อน้ำเป็นประจำ หากพบรอยรั่ว แตก หรืออุดตัน ควรรีบซ่อมแซมหรือเปลี่ยนหม้อน้ำใหม่ทันที

อาการผิดปกติของหม้อน้ำ

หากหม้อน้ำรถยนต์เกิดปัญหา อาจแสดงอาการผิดปกติดังต่อไปนี้

 • น้ำยาหล่อเย็นรั่ว
 • เครื่องยนต์มีความร้อนสูง
 • หม้อน้ำมีเสียงดัง
 • หม้อน้ำมีควัน

นอกจากการปฏิบัติตามขั้นตอนการดูแลรักษา หม้อน้ำรถยน ข้างต้นแล้ว ยังมีเคล็ดลับการยืดอายุการใช้งานของหม้อน้ำเพิ่มเติม ดังนี้

 • หลีกเลี่ยงการขับรถลากจูง
 • หลีกเลี่ยงการขับรถลุยน้ำ
 • อย่าเติมน้ำเปล่าแทนน้ำยาหล่อเย็น
 • ทำความสะอาดหม้อน้ำเป็นประจำ

การดูแลรักษาหม้อน้ำอย่างถูกวิธีจะช่วยยืดอายุการใช้งานของหม้อน้ำให้ยาวนานยิ่งขึ้น และป้องกันการเกิดปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้

หม้อน้ำ

ข้อสรุปเกี่ยวกับหม้อน้ำรถยนต์

ข้อสรุปเกี่ยวกับหม้อน้ำรถยนต์

 • หม้อน้ำรถยนต์ มีหน้าที่ระบายความร้อนส่วนเกินจากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์
 • หม้อน้ำรถ สามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ตามวัสดุที่ใช้ทำ ได้แก่ ทองแดง อลูมิเนียม และสแตนเลส
 • หม้อน้ำรถยนต์ควรได้รับการดูแลรักษาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อยืดอายุการใช้งานและป้องกันการเกิดปัญหาต่างๆ

เคล็ดลับการยืดอายุการใช้งานของหม้อน้ำรถยนต์

 • ตรวจสอบระดับน้ำยาหล่อเย็นเป็นประจำ
 • เปลี่ยนถ่ายน้ำยาหล่อเย็นทุกๆ 2 ปี หรือ 40,000 กิโลเมตร
 • ตรวจสอบสภาพหม้อน้ำเป็นประจำ
 • หลีกเลี่ยงการขับรถลากจูง
 • หลีกเลี่ยงการขับรถลุยน้ำ
 • อย่าเติมน้ำเปล่าแทนน้ำยาหล่อเย็น
 • ทำความสะอาดหม้อน้ำเป็นประจำ

หากพบอาการผิดปกติของหม้อน้ำ เช่น น้ำยาหล่อเย็นรั่ว เครื่องยนต์มีความร้อนสูง หม้อน้ำมีเสียงดัง หรือหม้อน้ำมีควัน ควรรีบนำรถเข้าศูนย์บริการเพื่อตรวจเช็คและแก้ไขโดยเร็ว

FAQs คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ หม้อน้ำรถยนต์

หม้อน้ำเป็นส่วนสำคัญของระบบระบายความร้อนในเครื่องยนต์รถยนต์ มีหน้าที่ปั๊มน้ำเย็นจากถังน้ำไปรอบรอบเครื่องยนต์เพื่อระบายความร้อนที่สร้างขึ้นในกระบวนการเผาไหม้และการทำงานของเครื่องยนต์

หม้อน้ำสำคัญเพราะมีหน้าที่ควบคุมอุณหภูมิของเครื่องยนต์ในระดับที่เหมาะสม และป้องกันความร้อนเกินไปที่อาจทำให้เครื่องยนต์ทำงานไม่ได้ถูกต้องหรือทำลายเครื่องยนต์

 • ตรวจสอบระดับน้ำ: ตรวจสอบระดับน้ำในถังน้ำและเติมน้ำเมื่อจำเป็น
 • ตรวจสอบท่อน้ำ: ตรวจสอบท่อน้ำเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีรอยแตกหรือรอยร้าวได้

ควรเช็คคู่มือการใช้งานของรถยนต์ของคุณหรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการรับบริการและเปลี่ยนหม้อน้ำเมื่อจำเป็น รายละเอียดเหล่านี้อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับรุ่นของรถยนต์

หม้อน้ำสำคัญในการรักษาเครื่องยนต์ให้ทำงานอย่างเหมาะสมโดยลดความร้อนและป้องกันความร้อนเกิน หากไม่มีหม้อน้ำเครื่องยนต์อาจเกิดการพังจากความร้อน

STM RACING UDON
469 ม.2 ต.บ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทร: 094-027-2572

แถว 4 แยกหนองใหญ่หนองตูมครับ ร้านอยู่ฝั่งเดียวกันกับตลาด ส.นงนุชครับ เลยตลาดมา500เมตร

 

Facebook : STM Racing Udon

💻 Website : https://stmracingudonthani.com

🆔 Line : https://lin.ee/3xcrNhO

🧡 Shopee : https://shope.ee/6fCrqz1HHR

💙 Lazada : https://s.lazada.co.th/s.QRZYb?cc