เพิ่มแรงม้า

เปลี่ยนกรอง กรองอากาศมีความสำคัญต่อการทำงานของเครื่องยนต์

เปลี่ยนกรอง

เปลี่ยนกรอง กรองรถยนต์เพิ่มประสิทธิภาพการไหลของอากาศเข้าสู่เครื่องยนต์

เปลี่ยนกรอง กรองอากาศแต่ง เป็นกรองอากาศที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของอากาศเข้าสู่เครื่องยนต์ โดยกรองอากาศแต่งมักจะมีรูพรุนที่ใหญ่กว่ากรองอากาศเดิม ทำให้อากาศสามารถไหลผ่านได้มากกว่า ส่งผลให้เครื่องยนต์ได้รับอากาศมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อสมรรถนะของเครื่องยนต์ เช่น เร่งแรงขึ้น อัตราเร่งดีขึ้น แรงม้าเพิ่มขึ้น เป็นต้น กรองอากาศแต่งเป็นอุปกรณ์ที่มีประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องยนต์ อย่างไรก็ตาม กรองอากาศแต่งอาจจะไม่มีประสิทธิภาพในการกรองฝุ่นละอองมากเท่ากับกรองอากาศเดิม ผู้ใช้ควรพิจารณาข้อดีและข้อเสียของกรองอากาศแต่งก่อนตัดสินใจติดตั้ง

การ เปลี่ยนกรอง รถยนต์ควรคำนึงถึงปัจจัยอะไรบ้าง

การเปลี่ยนกรองรถยนต์ควรคำนึงถึงปัจจัยดังต่อไปนี้

 • ระยะเวลาการใช้งาน กรองรถยนต์แต่ละชนิดจะมีระยะเวลาการใช้งานที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งานของรถ เช่น สภาพอากาศ เส้นทางการขับขี่ เป็นต้น โดยระยะเวลาการใช้งานโดยทั่วไปมีดังนี้

  • กรองอากาศ ควรเปลี่ยนทุก ๆ 10,000-20,000 กิโลเมตร หรือเมื่อกรองสกปรกมากจนมองเห็นได้
  • กรองน้ำมันเครื่อง ควรเปลี่ยนทุก ๆ 10,000-15,000 กิโลเมตร หรือตามคำแนะนำของผู้ผลิตรถยนต์
  • กรองน้ำมันเชื้อเพลิง ควรเปลี่ยนทุก ๆ 20,000-30,000 กิโลเมตร หรือตามคำแนะนำของผู้ผลิตรถยนต์
  • กรองแอร์ ควรเปลี่ยนทุก ๆ 15,000-20,000 กิโลเมตร หรือตามคำแนะนำของผู้ผลิตรถยนต์
  • กรองฝุ่น ควรเปลี่ยนทุก ๆ 10,000-20,000 กิโลเมตร หรือตามคำแนะนำของผู้ผลิตรถยนต์
 • คุณภาพของไส้กรอง ควรเลือกใช้ไส้กรองรถยนต์ที่มีคุณภาพดีจากผู้ผลิตที่เชื่อถือได้ เพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่สูงสุดและอายุการใช้งานที่ยาวนาน

 • วิธีการเปลี่ยน ควรเปลี่ยนกรองรถยนต์ตามคู่มือการใช้งานของรถ เพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการทำงานของรถยนต์

นอกจากปัจจัยข้างต้นแล้ว ผู้ใช้รถยนต์ควรพิจารณาสภาพการใช้งานของรถเป็นสำคัญ เช่น หากรถใช้งานในสภาพอากาศที่ร้อนหรือฝุ่นละอองมาก ควรเปลี่ยนกรองรถยนต์ให้บ่อยขึ้น เพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่สูงสุดและอายุการใช้งานที่ยาวนาน

เปลี่ยนกรอง

ข้อดีของการใส่กรองอากาศแต่งสำหรับรถยนต์

ข้อดีของการใส่กรองอากาศแต่งสำหรับรถยนต์ มีดังนี้

 • เพิ่มกำลังและแรงบิดของเครื่องยนต์ กรองอากาศแต่งมักจะมีรูพรุนที่ใหญ่กว่ากรองอากาศเดิม ทำให้อากาศสามารถไหลผ่านได้มากขึ้น ซึ่งส่งผลให้เครื่องยนต์สามารถเผาไหม้เชื้อเพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้เครื่องยนต์มีกำลังและแรงบิดเพิ่มขึ้น
 • ช่วยให้เครื่องยนต์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น กรองอากาศแต่งช่วยให้อากาศสามารถไหลผ่านเข้าสู่เครื่องยนต์ได้อย่างราบรื่น ซึ่งช่วยให้เครื่องยนต์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง กรองอากาศแต่งช่วยให้เครื่องยนต์เผาไหม้เชื้อเพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงได้มากขึ้น

นอกจากข้อดีข้างต้นแล้ว กรองอากาศแต่งยังมีข้อดีอื่นๆ ดังนี้

 • ช่วยให้เครื่องยนต์ทำงานเงียบขึ้น
 • ช่วยให้เครื่องยนต์มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น
 • ช่วยให้เครื่องยนต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ

อย่างไรก็ตาม กรองอากาศแต่งก็มีข้อเสียเช่นกัน คือ

 • กรองอากาศแต่งอาจจะไม่มีประสิทธิภาพในการกรองฝุ่นละอองมากเท่ากับกรองอากาศเดิม
 • กรองอากาศแต่งอาจจะทำให้เครื่องยนต์ทำงานเสียงดังขึ้น

ดังนั้น ผู้ใช้รถยนต์ควรพิจารณาข้อดีและข้อเสียของกรองอากาศแต่งก่อนตัดสินใจติดตั้ง

การเปลี่ยนกรองรถยนต์ควรระวังเรื่องใดบ้าง

การเปลี่ยนกรองรถยนต์เป็นงานบำรุงรักษารถง่ายๆ สามารถทำได้ด้วยตัวเอง แต่ควรระวังเรื่องต่อไปนี้เพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพของเครื่องยนต์

 • เลือกใช้กรองรถยนต์ที่ถูกต้อง ควรเลือกใช้กรองรถยนต์ที่ตรงกับรุ่นและยี่ห้อของรถ หากไม่แน่ใจให้ปรึกษาช่างยนต์
 • เปลี่ยนกรองรถยนต์ให้ตรงเวลา ระยะเวลาการเปลี่ยนกรองรถยนต์ขึ้นอยู่กับการใช้งานและสภาพอากาศ โดยปกติควรเปลี่ยนไส้กรองอากาศทุกๆ 20,000 – 40,000 กิโลเมตร และเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่องทุกๆ 5,000 – 10,000 กิโลเมตร
 • ทำความสะอาดบริเวณรอบๆ กรองรถยนต์ ก่อนเปลี่ยนกรองรถยนต์ควรทำความสะอาดบริเวณรอบๆ กรองให้สะอาดเพื่อไม่ให้สิ่งสกปรกเข้าไปในเครื่องยนต์
 • เปลี่ยนกรองรถยนต์อย่างระมัดระวัง ไม่ควรใช้มือเปล่าสัมผัสกับไส้กรองรถยนต์ที่เก่า เพราะอาจทำให้สิ่งสกปรกติดมากับมือและเข้าไปในเครื่องยนต์ได้

นอกจากนี้ ควรตรวจสอบสภาพของกรองรถยนต์เป็นประจำ หากพบว่ากรองรถยนต์สกปรกหรือรั่วซึม ควรเปลี่ยนใหม่ทันที

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • ไส้กรองอากาศ ทำหน้าที่กรองอากาศที่เข้าสู่เครื่องยนต์ หากไส้กรองอากาศสกปรกจะทำให้เครื่องยนต์ทำงานหนักขึ้นและอาจเกิดปัญหาเครื่องยนต์ตามมาได้
 • ไส้กรองน้ำมันเครื่อง ทำหน้าที่กรองน้ำมันเครื่องก่อนเข้าสู่เครื่องยนต์ หากไส้กรองน้ำมันเครื่องสกปรกจะทำให้เครื่องยนต์ขาดการหล่อลื่นและอาจเกิดปัญหาเครื่องยนต์ตามมาได้
เปลี่ยนกรอง

ข้อสรุปเกี่ยวกับการเปลี่ยนกรองรถยนต์

การ เปลี่ยนกรองรถยนต์ เป็นงานบำรุงรักษารถง่ายๆ ที่ช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์และรักษาประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ให้ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

คำแนะนำเพิ่มเติม

 • หากไม่มั่นใจในการเปลี่ยนกรองรถยนต์ด้วยตัวเอง ควรปรึกษาช่างยนต์เพื่อขอความช่วยเหลือ
 • ตรวจสอบสภาพของกรองรถยนต์เป็นประจำ หากพบว่ากรองรถยนต์สกปรกหรือรั่วซึม ควรเปลี่ยนใหม่ทันที

ประโยชน์ของการเปลี่ยนกรองรถยนต์

 • ช่วยให้เครื่องยนต์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 • ยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์
 • ลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาเครื่องยนต์
 • ประหยัดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องยนต์

โดยสรุปแล้ว การ เปลี่ยนกรองรถยนต์ เป็นงานบำรุงรักษารถง่ายๆ ที่เจ้าของรถทุกคนสามารถทำได้ด้วยตัวเอง เพื่อช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์และรักษาประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ให้ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

FAQs คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ เปลี่ยนกรองรถยนต์

ระยะเวลาการเปลี่ยนกรองรถยนต์ขึ้นอยู่กับการใช้งานและสภาพอากาศ โดยปกติควรเปลี่ยนไส้กรองอากาศทุกๆ 20,000 – 40,000 กิโลเมตร และเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่องทุกๆ 5,000 – 10,000 กิโลเมตร

หากขับรถในพื้นที่ที่มีฝุ่นละอองมาก ควรเปลี่ยนไส้กรองอากาศบ่อยขึ้น เช่น ทุกๆ 10,000 – 20,000 กิโลเมตร

การเปลี่ยนกรองรถยนต์เป็นงานบำรุงรักษารถง่ายๆ ที่เจ้าของรถทุกคนสามารถทำได้ด้วยตัวเอง โดยสามารถหาซื้อไส้กรองรถยนต์ได้ตามร้านอะไหล่หรือศูนย์บริการรถยนต์

ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนกรองรถยนต์ขึ้นอยู่กับยี่ห้อและรุ่นของรถ

การเปลี่ยนกรองรถยนต์จะช่วยให้เครื่องยนต์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยไส้กรองอากาศที่สะอาดจะช่วยกรองอากาศเข้าสู่เครื่องยนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เครื่องยนต์ได้รับอากาศที่สะอาดและเย็นลง ซึ่งจะช่วยเพิ่มสมรรถนะของเครื่องยนต์และประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงได้ ส่วนไส้กรองน้ำมันเครื่องที่สะอาดจะช่วยกรองน้ำมันเครื่องก่อนเข้าสู่เครื่องยนต์ ทำให้เครื่องยนต์ได้รับน้ำมันเครื่องที่สะอาดและหล่อลื่นได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ได้

ควรระวังไม่ให้สิ่งสกปรกเข้าไปในเครื่องยนต์ขณะเปลี่ยนกรองรถยนต์ โดยควรทำความสะอาดบริเวณรอบๆ กรองให้สะอาดก่อนเปลี่ยนกรอง และไม่ควรใช้มือเปล่าสัมผัสกับไส้กรองรถยนต์ที่เก่า เพราะอาจทำให้สิ่งสกปรกติดมากับมือและเข้าไปในเครื่องยนต์ได้

STM RACING UDON
469 ม.2 ต.บ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทร: 094-027-2572

แถว 4 แยกหนองใหญ่หนองตูมครับ ร้านอยู่ฝั่งเดียวกันกับตลาด ส.นงนุชครับ เลยตลาดมา500เมตร

 

Facebook : STM Racing Udon

💻 Website : https://stmracingudonthani.com

🆔 Line : https://lin.ee/3xcrNhO

🧡 Shopee : https://shope.ee/6fCrqz1HHR

💙 Lazada : https://s.lazada.co.th/s.QRZYb?cc