เพิ่มแรงม้า

เปลี่ยนระบบน้ำมัน ช่วยเพิ่มแรงม้าให้กับเครื่องยนต์ได้ไหมเปลี่ยนระบบน้ำมัน

เปลี่ยนระบบน้ำมัน

การ เปลี่ยนระบบน้ำมัน สามารถเพิ่มแรงม้าให้กับเครื่องยนต์ได้จริง

เปลี่ยนระบบน้ำมัน การเปลี่ยนระบบน้ำ มันสามารถช่วยเพิ่มแรงม้า ให้กับเครื่องยนต์ได้ แต่จะได้ผลมากน้อยแค่ไหน ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ชนิดของน้ำมันที่ใช้ ประสิทธิภาพของระบบน้ำมันเดิม การออกแบบเครื่องยนต์ และการปรับจูนเครื่องยนต์ โดยทั่วไปแล้ว การเปลี่ยนน้ำมันจากน้ำมันเบนซินทั่วไปเป็นน้ำมัน E85 หรือ น้ำมันไนโตรมีเทนจะทำให้รถแรงขึ้นได้ เนื่องจากน้ำมันทั้งสองชนิด มีพลังงานสูงกว่าน้ำมันเบนซินทั่วไป ส่งผลให้เครื่องยนต์ สามารถผลิตกำลังได้มากขึ้น นอกจากนี้ การเปลี่ยนระบบน้ำมัน จากระบบเดิมที่มีประสิทธิภาพต่ำ เป็นระบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูง ก็อาจทำให้รถแรงขึ้นได้เช่นกัน เช่น การเปลี่ยนปั๊มน้ำมัน หัวฉีดน้ำมัน หรือท่อน้ำมันใหม่ เป็นต้น การปรับจูนเครื่องยนต์ ก็เป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ รถแรงขึ้นได้ หากมีการปรับจูนเครื่องยนต์ ให้เหมาะสมกับน้ำมันชนิดใหม่ หรือ ระบบน้ำมันใหม่ ก็จะทำให้เครื่องยนต์ สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และ ผลิตกำลังได้มากขึ้น

เปลี่ยนระบบน้ำมันแล้วทำให้เครื่องยนต์แรงขึ้นมาน้อยเพียงใด

การเปลี่ยนน้ำมัน จากน้ำมันเบนซินทั่วไป เป็นน้ำมัน E85 หรือ น้ำมันไนโตรมีเทน จะทำให้รถแรงขึ้นได้ ประมาณ 10-20% เนื่องจากน้ำมันทั้งสองชนิด มีพลังงานสูงกว่าน้ำมันเบนซินทั่วไป ส่งผลให้เครื่องยนต์ สามารถผลิตกำลังได้มากขึ้น นอกจากนี้ การเปลี่ยนระบบน้ำมัน จากระบบเดิมที่มีประสิทธิภาพต่ำ เป็นระบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูง ก็อาจทำให้รถแรงขึ้นได้เช่นกัน เช่น การเปลี่ยนปั๊มน้ำมัน หัวฉีดน้ำมัน หรือท่อน้ำมันใหม่ เป็นต้น การเปลี่ยนปั๊มน้ำมันแบบไฟฟ้า ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าปั๊มน้ำมันแบบกลไก การเปลี่ยนหัวฉีดน้ำมัน แบบหัวฉีดเดี่ยวที่ฉีดน้ำมันได้แม่นยำ กว่าหัวฉีดน้ำมันแบบธรรมดา และ การเปลี่ยนท่อน้ำมันสแตนเลส ที่ทนทานต่อความร้อน และ แรงดันมากกว่าท่อน้ำมันแบบธรรมดา ล้วนส่งผลให้เครื่องยนต์ ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และ ผลิตกำลังได้มากขึ้น

ข้อดีของการเปลี่ยนระบบน้ำมันในการเพิ่มแรงม้า

ข้อดีของการเปลี่ยนระบบน้ำมันในการเพิ่มแรงม้า มีดังนี้

 • เพิ่มกำลังเครื่องยนต์ การเปลี่ยนระบบน้ำมันสามารถช่วยให้เครื่องยนต์ได้รับน้ำมันได้เพียงพอต่อการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ส่งผลให้เครื่องยนต์สามารถผลิตกำลังได้มากขึ้น
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องยนต์ การเปลี่ยนระบบน้ำมันที่มีประสิทธิภาพสูงสามารถช่วยให้เครื่องยนต์ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและลดการสูญเสียพลังงาน ส่งผลให้เครื่องยนต์ประหยัดน้ำมันได้มากขึ้น
 • ยืดอายุการใช้งานเครื่องยนต์ การเปลี่ยนระบบน้ำมันที่มีคุณภาพดีสามารถช่วยลดการสึกหรอของเครื่องยนต์และยืดอายุการใช้งานเครื่องยนต์ให้ยาวนานขึ้น

ปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องยนต์

ระบบน้ำมันที่มีประสิทธิภาพสูงสามารถช่วยให้เครื่องยนต์ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและลดการสูญเสียพลังงาน ส่งผลให้เครื่องยนต์ประหยัดน้ำมันได้มากขึ้น ตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนปั๊มน้ำมันแบบไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าปั๊มน้ำมันแบบกลไก จะช่วยให้เครื่องยนต์ได้รับน้ำมันได้เพียงพอต่อการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ส่งผลให้เครื่องยนต์สามารถผลิตกำลังได้มากขึ้นและประหยัดน้ำมันได้มากขึ้น

ยืดอายุการใช้งานเครื่องยนต์

ระบบน้ำมันที่มีคุณภาพดีสามารถช่วยลดการสึกหรอของเครื่องยนต์และยืดอายุการใช้งานเครื่องยนต์ให้ยาวนานขึ้น ตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนน้ำมันเครื่องและกรองน้ำมันอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากการสึกหรอและป้องกันไม่ให้เครื่องยนต์เสียหาย

เคล็ดลับหรือแนวทางการรักษาระบบน้ำมัน

เคล็ดลับหรือแนวทางการรักษาระบบน้ำมัน มีดังนี้

 • เปลี่ยนน้ำมันเครื่องและกรองน้ำมันอย่างสม่ำเสมอ น้ำมันเครื่องและกรองน้ำมันเป็นชิ้นส่วนสำคัญในระบบน้ำมัน มีหน้าที่หล่อลื่นชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์และกรองสิ่งสกปรกออกจากน้ำมันเครื่อง การเปลี่ยนน้ำมันเครื่องและกรองน้ำมันอย่างสม่ำเสมอจะช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากการสึกหรอและป้องกันไม่ให้เครื่องยนต์เสียหาย

 • ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องอย่างสม่ำเสมอ ควรตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องเป็นประจำทุกสัปดาห์ โดยดูที่ก้านวัดน้ำมันเครื่อง หากระดับน้ำมันเครื่องต่ำเกินไป ควรเติมน้ำมันเครื่องให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

 • หลีกเลี่ยงการขับขี่ด้วยน้ำมันเครื่องสกปรก น้ำมันเครื่องสกปรกจะไม่สามารถหล่อลื่นชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เครื่องยนต์เกิดการสึกหรอและอาจเสียหายได้

 • เติมน้ำมันเครื่องคุณภาพดี ควรเลือกน้ำมันเครื่องคุณภาพดีและเหมาะสมกับเครื่องยนต์ของรถ

 • ตรวจสอบระบบน้ำมันอย่างสม่ำเสมอ ควรตรวจสอบระบบน้ำมันเป็นประจำทุกปี โดยให้ช่างผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบสภาพของปั๊มน้ำมัน หัวฉีดน้ำมัน และท่อน้ำมัน

ข้อสรุปเกี่ยวกับการเปลี่ยนระบบน้ำมันรถยนต์

ระบบน้ำมันรถยนต์เป็นระบบที่ทำหน้าที่นำน้ำมันเครื่องไปหล่อลื่นชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์ เพื่อป้องกันไม่ให้ชิ้นส่วนเกิดการเสียดสีและเสียหาย น้ำมันเครื่องยังช่วยระบายความร้อนและทำความสะอาดชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์อีกด้วย

ระบบน้ำมันรถยนต์ประกอบด้วยส่วนประกอบหลักๆ ดังนี้

 • ถังน้ำมันเครื่อง ทำหน้าที่เก็บน้ำมันเครื่อง
 • ปั๊มน้ำมันเครื่อง ทำหน้าที่จ่ายน้ำมันเครื่องไปยังชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์
 • กรองน้ำมันเครื่อง ทำหน้าที่กรองสิ่งสกปรกออกจากน้ำมันเครื่อง
 • ท่อน้ำมันเครื่อง ทำหน้าที่ลำเลียงน้ำมันเครื่องไปยังชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์
 • หัวฉีดน้ำมันเครื่อง ทำหน้าที่ฉีดน้ำมันเครื่องไปยังชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์

การทำงานของระบบน้ำมันรถยนต์ มีดังนี้

 1. น้ำมันเครื่องจะถูกดูดจากถังน้ำมันเครื่องโดยปั๊มน้ำมันเครื่อง
 2. น้ำมันเครื่องจะถูกกรองโดยกรองน้ำมันเครื่องเพื่อขจัดสิ่งสกปรก
 3. น้ำมันเครื่องจะถูกส่งไปยังชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์ผ่านท่อน้ำมันเครื่อง
 4. หัวฉีดน้ำมันเครื่องจะฉีดน้ำมันเครื่องไปยังชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์
 5. น้ำมันเครื่องที่ผ่านการหล่อลื่นชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์จะถูกส่งกลับไปยังถังน้ำมันเครื่อง

ระบบน้ำมันรถยนต์เป็นระบบที่สำคัญอย่างยิ่งต่อเครื่องยนต์ หากระบบน้ำมันรถยนต์ทำงานผิดปกติ อาจทำให้เครื่องยนต์เกิดการสึกหรอและเสียหายได้

FAQs คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ เปลี่ยนระบบน้ำมันรถยนต์

การเปลี่ยนระบบน้ำมันรถยนต์สามารถช่วยเพิ่มแรงม้าให้กับเครื่องยนต์ได้ แต่จะได้ผลมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ชนิดของน้ำมันที่ใช้ ประสิทธิภาพของระบบน้ำมันเดิม การออกแบบเครื่องยนต์ และการปรับจูนเครื่องยนต์

ควรเปลี่ยนระบบน้ำมันรถยนต์เพื่อเพิ่มแรงม้าเมื่อต้องการเพิ่มสมรรถนะของเครื่องยนต์ โดยควรปรึกษาช่างผู้เชี่ยวชาญก่อนตัดสินใจเปลี่ยนระบบน้ำมันรถยนต์

ราคาการเปลี่ยนระบบน้ำมันรถยนต์เพื่อเพิ่มแรงม้าขึ้นอยู่กับประเภทของรถยนต์และยี่ห้อของอะไหล่ที่ใช้

การเปลี่ยนระบบน้ำมันรถยนต์เพื่อเพิ่มแรงม้าคุ้มค่าหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น งบประมาณ ความต้องการ และการใช้งานของรถยนต์

การเปลี่ยนระบบน้ำมันรถยนต์แบบไหนเสี่ยงที่สุดนั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ทักษะและประสบการณ์ของผู้เปลี่ยนระบบน้ำมันรถยนต์ สภาพของเครื่องยนต์ และสภาพแวดล้อมในการเปลี่ยนระบบน้ำมันรถยนต์

STM RACING UDON
469 ม.2 ต.บ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทร: 094-027-2572

แถว 4 แยกหนองใหญ่หนองตูมครับ ร้านอยู่ฝั่งเดียวกันกับตลาด ส.นงนุชครับ เลยตลาดมา500เมตร

 

Facebook : STM Racing Udon

💻 Website : https://stmracingudonthani.com

🆔 Line : https://lin.ee/3xcrNhO

🧡 Shopee : https://shope.ee/6fCrqz1HHR

💙 Lazada : https://s.lazada.co.th/s.QRZYb?cc