เพิ่มแรงม้า

เพิ่มแรงม้า การเพิ่มกำลังของเครื่องยนต์รถยนต์

เพิ่มแรงม้า

การ เพิ่มแรงม้า ของเครื่องยนต์มีขั้นตอนการทำอย่างไรบ้าง

การ เพิ่มแรงม้า ของรถยนต์สามารถทำได้หลายวิธี ขึ้นอยู่กับงบประมาณและความต้องการของผู้ขับขี่ การเพิ่มความแรงของรถยนต์ยังสามารถทำได้โดยการลดน้ำหนักตัวรถ ในวันนี้เราได้สรุปและเราได้คัดวิธีการเพิ่มแรงม้าที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดมาทั้ง หมด 12 อย่างมีอะไรบ้างมาดูกันเลย

เพิ่มแรงม้า -1

รีแมพ

การรีแมพ (Remap) คือการปรับแต่งโปรแกรมการทำงานของเครื่องยนต์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการปรับค่าต่างๆ ในกล่อง ECU (Electronic Control Unit) ซึ่งเป็นกล่องควบคุมการทำงานของเครื่องยนต์ เช่น ปริมาณอากาศ ปริมาณเชื้อเพลิง องศาการจุดระเบิด เป็นต้น

การรีแมพช่วยเพิ่มแรงม้าของรถยนต์ได้โดยการปรับเปลี่ยนค่าต่างๆ ในกล่อง ECU ดังนี้

 • เพิ่มปริมาณอากาศ โดยการปรับค่าวาล์วไอดีและวาล์วไอเสียให้เปิดกว้างขึ้น ทำให้เครื่องยนต์สามารถรับอากาศได้มากขึ้น
 • เพิ่มปริมาณเชื้อเพลิง โดยการปรับค่าหัวฉีดเชื้อเพลิงให้จ่ายเชื้อเพลิงได้มากขึ้น
 • ปรับองศาการจุดระเบิด โดยปรับให้จุดระเบิดเร็วขึ้น เพื่อให้เกิดการเผาไหม้ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ติดเทอร์โบ

การติดเทอร์โบช่วยเพิ่ม แรงม้า ของรถยนต์ได้โดยการอัดอากาศเข้าสู่เครื่องยนต์มากขึ้น ทำให้การเผาไหม้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้เครื่องยนต์สามารถสร้างแรงม้าได้มากขึ้น 

โดยทั่วไปแล้ว การติดเทอร์โบสามารถเพิ่มแรงม้าให้กับรถยนต์ได้ประมาณ 20-30% ขึ้นอยู่กับขนาดของเทอร์โบและสภาพเครื่องยนต์

 • เพิ่มแรงม้าและสมรรถนะของรถยนต์
 • ปรับปรุงอัตราเร่งและความเร็วปลาย
 • ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงได้มากขึ้น

เปลียนกรอง

การเปลี่ยนกรองอากาศช่วยเพิ่ม แรงม้ารถยนต์ ได้โดยการลดการต้านทานอากาศที่เข้าสู่เครื่องยนต์ ทำให้อากาศไหลเข้าสู่เครื่องยนต์ได้มากขึ้น ส่งผลให้การเผาไหม้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้เครื่องยนต์สามารถสร้างแรงม้าได้มากขึ้น

โดยทั่วไปแล้ว การเปลี่ยนกรองอากาศสามารถเพิ่มแรงม้าให้กับรถยนต์ได้ประมาณ 5-10% ขึ้นอยู่กับสภาพเครื่องยนต์และคุณภาพของกรองอากาศ

การเปลี่ยนกรองอากาศเป็นกรองอากาศแต่งที่มีอัตราการไหลของอากาศสูงกว่า จะช่วยให้อากาศไหลเข้าสู่เครื่องยนต์ได้มากขึ้น ส่งผลให้การเผาไหม้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้เครื่องยนต์สามารถสร้างแรงม้าได้มากขึ้น

เปลี่ยนหัวฉีด

การเปลี่ยนหัวฉีดช่วยเพิ่มแรงม้าของรถยนต์ได้โดยการทำให้หัวฉีดสามารถจ่ายเชื้อเพลิงได้มากขึ้น ส่งผลให้การเผาไหม้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้เครื่องยนต์สามารถสร้างแรงม้าได้มากขึ้น

โดยทั่วไปแล้ว การเปลี่ยนหัวฉีดสามารถเพิ่มแรงม้าให้กับรถยนต์ได้ประมาณ 10-20% ขึ้นอยู่กับสภาพเครื่องยนต์และขนาดของหัวฉีด

การเปลี่ยนหัวฉีดเป็นหัวฉีดแต่งที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและจ่ายเชื้อเพลิงได้มากขึ้น จะช่วยให้เครื่องยนต์ได้รับเชื้อเพลิงเพียงพอต่อการเผาไหม้ ส่งผลให้การเผาไหม้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้เครื่องยนต์สามารถสร้างแรงม้าได้มากขึ้น

เพิ่มแรงม้า -5

ท่อ

การเปลี่ยนท่อไอเสียช่วยเพิ่มแรงม้าของรถยนต์ได้โดยการลดการต้านทานไอเสียที่ออกจากเครื่องยนต์ ทำให้ไอเสียไหลออกจากเครื่องยนต์ได้เร็วขึ้น ส่งผลให้การเผาไหม้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้เครื่องยนต์สามารถสร้างแรงม้าได้มากขึ้น

โดยทั่วไปแล้ว การเปลี่ยนท่อไอเสียสามารถเพิ่มแรงม้าให้กับรถยนต์ได้ประมาณ 5-10% ขึ้นอยู่กับสภาพเครื่องยนต์และประเภทของท่อไอเสีย

การเปลี่ยนท่อไอเสียเป็นท่อไอเสียแต่งที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและมีความต้านทานต่ำลง จะช่วยให้ไอเสียไหลออกจากเครื่องยนต์ได้เร็วขึ้น ส่งผลให้การเผาไหม้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้เครื่องยนต์สามารถสร้างแรงม้าได้มากขึ้น

ระบบน้ำมัน

ระบบน้ำมันช่วยเพิ่มแรงม้าของรถยนต์ได้โดยการทำให้เครื่องยนต์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ระบบน้ำมันของรถยนต์มีบทบาทสำคัญในการหล่อลื่นชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องยนต์ เพื่อป้องกันการสึกหรอและความร้อนสูงเกินไป หากระบบน้ำมันทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เครื่องยนต์ก็จะทำงานได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 โดยทั่วไปแล้ว การปรับปรุงระบบน้ำมันของเครื่องยนต์สามารถเพิ่มแรงม้าให้กับรถยนต์ได้ประมาณ 5-10% ขึ้นอยู่กับสภาพเครื่องยนต์

เปลี่ยนแคม

แคม

แคมรถยนต์ช่วยเพิ่มแรงม้าได้โดยการปรับเปลี่ยนจังหวะการเปิดปิดของวาล์วไอดีและวาล์วไอเสีย ทำให้เครื่องยนต์สามารถรับอากาศและเชื้อเพลิงได้มากขึ้น ส่งผลให้การเผาไหม้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้เครื่องยนต์สามารถสร้างแรงม้าได้มากขึ้น แคมแต่งเป็นแคมที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มแรงม้าให้กับเครื่องยนต์ โดยแคมแต่งจะมีองศาการเปิดปิดที่มากกว่าแคมเดิม ทำให้วาล์วไอดีและวาล์วไอเสียเปิดกว้างขึ้นและนานขึ้น ส่งผลให้เครื่องยนต์สามารถรับอากาศและเชื้อเพลิงได้มากขึ้น ส่งผลให้การเผาไหม้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้เครื่องยนต์สามารถสร้างแรงม้าได้มากขึ้น

โดยทั่วไปแล้ว แคมแต่งสามารถเพิ่มแรงม้าให้กับรถยนต์ได้ประมาณ 10-20% ขึ้นอยู่กับสภาพเครื่องยนต์

ฝาสูบ

ฝาสูบรถยนต์ช่วยเพิ่มแรงม้าได้โดยการปรับปรุงการไหลของอากาศและไอเสียในเครื่องยนต์ ทำให้การเผาไหม้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้เครื่องยนต์สามารถสร้างแรงม้าได้มากขึ้น ฝาสูบรถยนต์เป็นชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ที่ทำหน้าที่ปิดหัวลูกสูบ และควบคุมการไหลของอากาศและไอเสียในเครื่องยนต์ โดยฝาสูบจะมีช่อง Port ต่างๆ ทำหน้าที่นำอากาศและไอเสียเข้าและออกจากเครื่องยนต์

โดยทั่วไปแล้ว ฝาสูบแต่งสามารถเพิ่มแรงม้าให้กับรถยนต์ได้ประมาณ 10-20% ขึ้นอยู่กับสภาพเครื่องยนต์และการออกแบบของฝาสูบ

ฝาสูบแต่งเป็นฝาสูบที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มแรงม้าให้กับเครื่องยนต์ โดยฝาสูบแต่งจะมีช่อง Port ที่ใหญ่ขึ้นและเรียบขึ้น ส่งผลให้อากาศและไอเสียไหลผ่านได้สะดวกขึ้น ส่งผลให้การเผาไหม้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้เครื่องยนต์สามารถสร้างแรงม้าได้มากขึ้น

เพิ่มกำลังอัด

การเพิ่มกำลังอัดสามารถทำได้หลายวิธี ดังนี้

 • ปรับแต่งฝาสูบ โดยการทำให้ช่อง Port ต่างๆ ใหญ่ขึ้นและเรียบขึ้น ส่งผลให้อากาศและไอเสียไหลผ่านได้สะดวกขึ้น ส่งผลให้การอัดตัวมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • เปลี่ยนลูกสูบ โดยใช้ลูกสูบที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มกำลังอัด
 • เปลี่ยนก้านสูบ โดยใช้ก้านสูบที่สั้นลง เพื่อลดระยะทางที่ลูกสูบต้องเคลื่อนที่ ส่งผลให้การอัดตัวมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • ปรับแต่งระบบจุดระเบิด โดยใช้หัวเทียนที่จุดระเบิดได้เร็วขึ้น ส่งผลให้การระเบิดมีประสิทธิภาพมากขึ้น

โดยทั่วไปแล้ว การเพิ่มกำลังอัดสามารถเพิ่มแรงม้าให้กับรถยนต์ได้ประมาณ 10-20% ขึ้นอยู่กับสภาพเครื่องยนต์และการออกแบบเครื่องยนต์

เพิ่มแรงม้า -10

กล่องพ่วง

กล่องพ่วงรถยนต์ช่วยเพิ่มแรงม้าได้โดยการปรับเปลี่ยนค่าต่างๆ ในกล่อง ECU ของเครื่องยนต์ เช่น ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง จังหวะการฉีด แรงดันบูสต์ องศาการจุดระเบิด เป็นต้น ทำให้เครื่องยนต์สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้เครื่องยนต์สามารถสร้างแรงม้าได้มากขึ้น

โดยทั่วไปแล้ว กล่องพ่วงรถยนต์สามารถเพิ่มแรงม้าให้กับรถยนต์ได้ประมาณ 10-20% ขึ้นอยู่กับสภาพเครื่องยนต์และโปรแกรมการปรับแต่ง

กล่อง ECU เป็นกล่องควบคุมการทำงานของเครื่องยนต์ โดยกล่อง ECU จะรับข้อมูลจากเซ็นเซอร์ต่างๆ ภายในเครื่องยนต์ เช่น เซ็นเซอร์วัดรอบเครื่องยนต์ เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิน้ำหล่อเย็น เซ็นเซอร์วัดความดันอากาศ เซ็นเซอร์วัดปริมาณออกซิเจน เป็นต้น และประมวลผลข้อมูลต่างๆ เหล่านั้น เพื่อสั่งการให้เครื่องยนต์ทำงานตามที่ต้องการ

ชุดอินเตอร์

ชุดอินเตอร์รถยนต์ช่วยเพิ่มแรงม้าได้โดยการลดอุณหภูมิของอากาศที่ถูกอัดโดยเทอร์โบให้เย็นลง ทำให้อากาศมีความหนาแน่นมากขึ้นก่อนที่จะถูกดูดเข้าไปยังห้องเผาไหม้ ส่งผลให้การเผาไหม้สมบูรณ์มากขึ้น ส่งผลให้เครื่องยนต์สามารถสร้างแรงม้าได้มากขึ้น

โดยทั่วไปแล้ว ชุดอินเตอร์รถยนต์สามารถเพิ่มแรงม้าให้กับรถยนต์ได้ประมาณ 5-10% ขึ้นอยู่กับขนาดและประสิทธิภาพของชุดอินเตอร์

การเพิ่มแรงม้าให้กับรถยนต์สามารถทำได้หลายวิธี ขึ้นอยู่กับสภาพเครื่องยนต์และวัตถุประสงค์การใช้งาน การเลือกวิธีที่เหมาะสมจะช่วยให้เครื่องยนต์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

ชุดคลัทช์

ชุดคลัทช์ที่ดีจะช่วยให้เครื่องยนต์สามารถส่งกำลังไปยังล้อได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้เครื่องยนต์สามารถสร้างแรงม้าได้มากขึ้น

โดยทั่วไปแล้ว ชุดคลัทช์ที่มีประสิทธิภาพสูงสามารถเพิ่มแรงม้าให้กับรถยนต์ได้ประมาณ 5-10%

ชุดคลัทช์ที่มีประสิทธิภาพสูงจะมีแผ่นคลัทช์ที่แข็งแรงและทนทาน สามารถรับแรงบิดจากเครื่องยนต์ได้มากขึ้น นอกจากนี้ยังจะมีแผ่นกดคลัทช์ที่มีแรงกดที่เหมาะสม ทำให้สามารถถ่ายเทแรงบิดจากเครื่องยนต์ไปยังล้อได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ข้อสรุปเกี่ยวกับเพิ่มแรงม้ารถยนต์

แรงม้า คือ อะไร การเพิ่มแรงม้ารถยนต์สามารถทำได้หลายวิธี ขึ้นอยู่กับสภาพเครื่องยนต์และวัตถุประสงค์การใช้งาน การเลือกวิธีที่เหมาะสมจะช่วยให้เครื่องยนต์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

 • ควรศึกษาข้อมูลให้ละเอียด และเลือกอุปกรณ์ที่มีคุณภาพดีจากผู้ผลิตที่เชื่อถือได้
 • ก่อนตัดสินใจติดตั้งอุปกรณ์ใดๆ ควรปรึกษาช่างผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ได้อุปกรณ์ที่เหมาะสมกับสภาพเครื่องยนต์และการใช้งาน
 • ควรได้รับการปรับจูนเครื่องยนต์ให้เหมาะสมกับอุปกรณ์ที่ติดตั้ง เพื่อให้เครื่องยนต์สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แรงม้า คือ การเพิ่มแรงม้ารถยนต์เป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการขับขี่รถยนต์ที่มีสมรรถนะสูง อย่างไรก็ตาม การการเพิ่มแรงม้ารถยนต์อาจส่งผลเสียต่อเครื่องยนต์ได้ หากไม่ได้ดำเนินการอย่างถูกต้อง ดังนั้น ควรศึกษาข้อมูลและปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างรอบคอบ

FAQs คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ เพิ่มแรงม้ารถยนต์

การเพิ่มแรงม้ารถยนต์อาจส่งผลเสียต่อเครื่องยนต์ได้ หากไม่ได้ดำเนินการอย่างถูกต้อง ตัวอย่างเช่น การเพิ่มกำลังอัดสูงเกินไปอาจทำให้เครื่องยนต์เกิดการน็อค (Knock) ซึ่งอาจทำให้เครื่องยนต์เสียหายได้ นอกจากนี้ การเพิ่มความจุกระบอกสูบมากเกินไปอาจทำให้เครื่องยนต์ทำงานหนักขึ้น ซึ่งอาจทำให้อายุการใช้งานของเครื่องยนต์สั้นลงได้

วิธีการเพิ่มแรงม้ารถยนต์ที่ปลอดภัยนั้น จะต้องดำเนินการโดยช่างผู้เชี่ยวชาญ และเลือกใช้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพดีจากผู้ผลิตที่เชื่อถือได้ นอกจากนี้ ควรได้รับการปรับจูนเครื่องยนต์ให้เหมาะสมกับอุปกรณ์ที่ติดตั้ง เพื่อให้เครื่องยนต์สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

การการเพิ่มแรงม้ารถยนต์อาจส่งผลเสียต่อเครื่องยนต์ได้ หากไม่ได้ดำเนินการอย่างถูกต้อง ดังนี้

 • อาจทำให้เครื่องยนต์ทำงานหนักขึ้น
 • อาจทำให้อายุการใช้งานของเครื่องยนต์สั้นลง
 • หากติดตั้งไม่เหมาะสม อาจทำให้เครื่องยนต์เสียหายได้

การเพิ่มแรงม้ารถยนต์บางวิธีสามารถทำได้เอง เช่น การใส่กรองอากาศแบบสปอร์ต หรือเปลี่ยนท่อไอเสีย อย่างไรก็ตาม การเพิ่มแรงม้ารถยนต์บางวิธี เช่น การเปลี่ยนแคม หรือการเพิ่มกำลังอัด จำเป็นต้องมีช่างผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ติดตั้ง

การเพิ่มแรงม้ารถยนต์ควรทำอย่างรอบคอบ โดยควรศึกษาข้อมูลให้ละเอียด และเลือกอุปกรณ์ที่มีคุณภาพดีจากผู้ผลิตที่เชื่อถือได้ ก่อนตัดสินใจติดตั้งอุปกรณ์ใดๆ ควรปรึกษาช่างผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ได้อุปกรณ์ที่เหมาะสมกับสภาพเครื่องยนต์และการใช้งาน นอกจากนี้ ควรได้รับการปรับจูนเครื่องยนต์ให้เหมาะสมกับอุปกรณ์ที่ติดตั้ง เพื่อให้เครื่องยนต์สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

STM RACING UDON
469 ม.2 ต.บ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทร: 094-027-2572

แถว 4 แยกหนองใหญ่หนองตูมครับ ร้านอยู่ฝั่งเดียวกันกับตลาด ส.นงนุชครับ เลยตลาดมา500เมตร

 

Facebook : STM Racing Udon

💻 Website : https://stmracingudonthani.com

🆔 Line : https://lin.ee/3xcrNhO

🧡 Shopee : https://shope.ee/6fCrqz1HHR

💙 Lazada : https://s.lazada.co.th/s.QRZYb?cc