เพิ่มแรงม้า

เล่มทะเบียนรถ (หรือใบคู่มือจดทะเบียน) เป็นเอกสารสำคัญที่แสดงถึงความเป็นเจ้าของรถ การดำเนินการทางทะเบียนรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ก็จำเป็นต้องใช้เล่มทะเบียนรถควบคู่กันไปด้วย หากวันดีคืนดีเกิดทำ เล่มทะเบียนรถหาย ขึ้นมา จะมีวิธีขอออกเล่มใหม่อย่างไร ต้องไปแจ้งความด้วยหรือไม่? วันนี้ STM มีคำตอบมาฝากกัน

เล่มทะเบียนรถหาย “ต้อง” แจ้งความ

การขอออกเล่มทะเบียนรถทดแทนเล่มเดิมที่สูญหาย จำเป็นต้องเข้าแจ้งความยังสถานีตำรวจเสียก่อน เนื่องจากเป็นเอกสารสำคัญที่เสี่ยงต่อการถูกปลอมแปลงได้ง่าย จากนั้นจึงนำสำเนาบันทึกประจำวัน และหลักฐานที่จำเป็นไปติดต่อยังสำนักงานขนส่ง โดยเอกสารที่ต้องเตรียม มีดังนี้

1. สำเนาบันทึกประจำวัน
2.บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง)
3.หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีจดทะเบียนในนามนิติบุคคล อายุการใช้งานไม่เกิน 6 เดือน)
4.หนังสือมอบอำนาจ (กรณีให้ผู้อื่นดำเนินการแทน)

ขั้นตอนการขอรับใบคู่มือจดทะเบียนทดแทน

ให้นำหลักฐานทั้งหมดไปติดต่อสำนักงานขนส่งพื้นที่ที่รถคันดังกล่าวจดทะเบียนไว้ ส่วนรถที่จดทะเบียนในต่างจังหวัดให้ติดต่อได้ที่สำนักงานขนส่งประจำจังหวัดนั้นๆ โดยมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้

1.ยื่นแบบคำขออื่นๆ พร้อมหลักฐานประกอบคำขอ
2.ชำระเงินค่าธรรมเนียม
3.บันทึกรายการทางทะเบียนรถ
4.รับเล่มทะเบียน

ทั้งนี้ เล่มทะเบียนรถทดแทนฉบับที่สูญหายจะถูกประทับตรา “ออกแทนเล่มที่สูญหาย” กำกับเอาไว้ โดยจะเหลือเฉพาะชื่อผู้ครอบครองคนปัจจุบันเท่านั้น แต่ลำดับผู้ครอบครองจะยังคงเดิม (เช่น หากเล่มเดิมมีชื่อผู้ครอบครองมาแล้ว 3 ลำดับ ได้แก่ นาย ก เป็นลำดับที่ 1, นาย ข เป็นลำดับที่ 2 และนาย ค เป็นลำดับที่ 3 (ชื่อผู้ครอบครองคนปัจจุบัน) เล่มที่ออกทดแทนจะเหลือเฉพาะนาย ค แต่ลำดับผู้ครอบครองยังคงเป็นลำดับที่ 3 เช่นเดิม)

เห็นมั้ยว่า การขอเล่มทะเบียนใหม่ไม่ใช่เรื่องที่ยุ่งยากหรือวุ่นวายอย่างที่คิด สำหรับใครที่ทำสมุดเล่มทะเบียนหาย แนะนำให้รีบไปทำตามขั้นตอนที่เราบอกได้เลย หรือทางที่ดีควรเก็บสมุดเล่มทะเบียนไว้ในรถยนต์จะดีที่สุด เผื่อทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบจะได้ไม่ต้องเสียค่าปรับ แต่ถ้าไม่อยากนำเล่มจริงไว้ในรถ ก็ควรถ่ายสำเนาทะเบียนรถติดไว้ เพราะเล่มทะเบียนรถนอกจากจะสำคัญในเรื่องการซื้อขายรถ การต่อภาษีแล้ว ยังสำคัญต่อการทำประกันรถยนต์อีกด้วยนะ ควรเก็บไว้ในที่ที่หาง่ายและเป็นระเบียบจะดีที่สุด

สามารถปรึกษาเรื่องเครื่องยนต์❣️

📌 ได้ที่ลิงค์ด้านล่างได้เลยค่ะ

แฟนเพจ : STM Racing Udon

สั่งซื้อสินค้า SHOPEE : STM Racing Shop

สั่งซื้อสินค้า LAZADA : STM Racing Shop

สั่งซื้อทางเว็บไซต์ : STMRACINGUDONTHANI.COM